STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

METSTA

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 13101

Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja yhdenmukaisuuden arviointi Steps for underground man entry chambers. Requirements, marking,...

SFS-EN 13310

Keittiön altaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät Kitchen sinks. Functional requirements and test methods Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 14396

Kulkuaukkojen kiinteät portaat Fixed ladders for manholes Standardin soveltamisala fi Tämä standardi koskee kiinteästi asennettuja kulkuaukkojen...

SFS-EN 15048-1

Esijännittämättömät kantavien rakenteiden ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset Non-preloaded structural bolting assemblies. Part 1: General...

SFS-EN 15088

Alumiini ja alumiiniseokset. Rakennuskohteissa käytettävien tuotteiden tekniset toimitusehdot Aluminium and aluminium alloys. Structural products...

SFS-EN 15650

Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet Ventilation for buildings. Fire dampers Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi soveltuu...

SFS-EN 295-7:en

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 7: Vaatimukset työntämällä asennettaville putkille ja liitoksille Vitrified clay pipe systems...

SFS-EN 442-1

Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset Radiators and convectors. Part 1: Technical specifications and requirements...

SFS-EN 588-2

Kuitusementtiset viemäriputket. Osa 2: Miesluukut ja tarkistuskaivot Fibre cement pipes for drains and sewers. Part 2: Manholes and inspection...

SFS-EN 997:en

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä vesilukolla WC pans and WC suites with integral trap Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en...

METSTA