STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 12285-2

CEN/TC 265, METSTA, Standardit

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä pilaaville nesteille


Workshop fabricated steel tanks. Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non-flammable water polluting liquids

Standardin soveltamisala fi Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan tehdasvalmisteisiin maanpäällisiä sylinterimäisiin makaaviin yksi- ja kaksois-vaippaisiin terässäiliöihin, joissa varastoidaan syttyviä ja syttymättömiä vesiä pilaavien nesteitä, ja joissa:
– säiliön nimellishalkaisija on 800 mm … 3 000 mm.
– Säiliön kokonaispituus on enintään 6 kertaa säiliön nimellishalkaisija.
– Varastoitavan nesteen tiheys on enintään 1,9 kg/l.
– suurin käyttöpaine (Po) on enintään 1,5 bar (abs.).
– Alipainevuodonilmaisujärjestelmällä varustetuissa kaksoisvaippasäiliöissä valvonta-aineen kinemaattinen viskositeetti on enintään 5 × 10–3 m2/s.
Tätä standardia sovelletaan normaaleissa ympäristön käyttölämpötiloissa (-20 °C … +50 °C). Mikäli käyttölämpötilat poikkeavat tästä, täytyy ottaa huomioon lisävaatimukset.
Tätä standardia ei sovelleta taulukossa 1 lueteltujen vaarallisiin aineisiin luokiteltavien nesteiden varastoin-tiin, koska niihin liittyy erityisiä vaaratekijöitä.
YK-luokitus Varastoitava aine
Luokka 1 Räjähteet
Luokka 4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
Luokka 4.3 Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja
Luokka 5.2 Orgaaniset peroksidit
Luokka 6.2 Tartuntavaaralliset aineet
Luokka 7 Radioaktiiviset aineet, syaanivety tai sen vesiliuokset, metallikarbonyylit, fluorivetyhappo,
bromidiliuokset

HUOM. Vaarallisten aineiden luokittelu perustuu YK:n vaarallisten aineiden kuljetusta käsittelevän asiantuntijakomitean laatimaan luokitukseen (joten se ei vastaa kohdassa 3.1.4 määriteltyjä säiliöluokkia).
Tämä standardi ei kata sellaisten säiliöiden asennusta, joihin saattaa liittyä pilaantumisen torjuntaa koskevia
paikallisia viranomaismääräyksiä.


Standardin soveltamisala en This document specifies the requirements for metallic shop fabricated cylindrical, horizontal steel tanks, single and double skin for the aboveground storage of water polluting liquids (both flammable and non-flammable) within the following limits:
– from 800 mm up to 3 000 mm nominal diameter and,
– up to a maximum overall length of 6 times the nominal diameter and,
– for liquids with a maximum density of up to 1,9 kg/l and,
– with an operating pressure (Po) of maximum 1,5 bar (abs.) and,
– where double skin tanks with a vacuum leak detection system are used the cinematic viscosity of the stored media shall not exceed 5 ´ 10-3 m2/s.
This document is applicable for normal ambient temperature conditions (- 20 °C to + 50 °C). Where temperatures are outside this range, additional requirements need to be taken into account.
This document is not applicable for the storage of liquids having dangerous good classes listed in Table 1 because of the special dangers involved.
Table 1 – List of dangerous goods the storage of which are not covered by this document
UN-classification Storage media
Class 1 Explosives
Class 4.2 Substances liable to spontaneous combustion
Class 4.3 Substances which in contact with water emit flammable gases
Class 5.2 Organic peroxides
Class 6.2 Infectious substances
Class 7 Radioactive material, hydrocyanic or hydrocyanic solvent liquids, metalcarbonyls, hydrofluoracid, bromide liquids

NOTE The classifications referred to are those adopted by the United Nations Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (not to be interpreted as tank classes described in 3.1.4).
This document does not cover the installation of tanks which might be subject to local regulations involving pollution control.

Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2005-02-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2005-09-05
Tekninen komitea CEN/TC 265
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 135 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus
Toimialayhdyshenkilö Suvi Papula
Tuoteryhmät 23.020.10
90.062
13.300
Lisätietoja AVCP-luokka 1 palaville nesteille kun säiliön alueella on palonkestävyysvaatimuksia

AVCP-luokka 3 palaville nesteille

AVCP-luokka 4 vedelle lukuunottamatta juomavettä

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=309777

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2