Tietoa kansallisista tuotehyväksynnöistä

Rakennustuoteasetuksen voimaan tulon myötä 1.7.2013 noin 80 %:lle rakennustuotteista tuli CE-merkintä pakolliseksi. Lopuille 20 %:lle rakennustuotteista on valmistajilla mahdollisuus hankkia CE-merkintä perustuen eurooppalaiseen tekniseen arviointiin (ETA)  tai hankkia kansallinen tuotehyväksyntä. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä tuli myös voimaan 1.7.2013 ja sitä täsmentävä asetus tuli voimaan 17.7.2013. Tämän lainsäädännön perusteella valmistajien on mahdollista hankkia tuotteilleen tyyppihyväksyntöjä, varmennustodistuksia ja valmistuksen laadunvalvontatodistuksia, jotka rakennusvalvonnan on katsottava riittäväksi rakennustuotteen kelpoisuuden osoitukseksi, kunhan tuotteesta ilmoitetut ominaisuudet täyttävät rakennuskohteen kansalliset vaatimustasot. Ympäristöministeriön virkamiehet päättävät, mikä kansallinen tuotehyväksyntämenettely katsotaan soveltuvaksi eri tuoteryhmille.

Lisää tietoa rakennustuotteiden kansallisista hyväksyntämenettelyistä mm. tyyppihyväksyntäasetukset löydät YM:n sivuilta.