Suoritustasoilmoitusesimerkkejä (DoP)

Tällä sivulla esitetään suoritustasoilmoitusesimerkkejä rakennustuotteille.

Rakennustuoteasetuksen liitettä III koskeva delegoitu säädös tuli voimaan 31.5.2014. Tämän säädöksen sisältö on otettava huomioon voimaantulopäivän suoritustasoilmoituksissa. Ennen 31.5.2014 laadittuja suoritustasoilmoituksia ei tarvitse muuttaa, ellei ole tullut muuta tarvetta päivittää niitä.

Osa suoritustasoilmoitusesimerkeistä on korjattu siten, että delegoitu säädös on otettu huomioon.

 

Kiviaines

Betonielementit

Ikkunat ja sisäänkäyntiovet

Paloikkunat