Varmentaminen

CE-merkityn rakennustuotteen ominaisuuksien varmentaminen eli suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen tapahtuu aina valmistajan, ja useimpien tuotteiden osalta myös kolmannen osapuolen eli ns. ilmoitetun laitoksen (Notified Body NB), toimesta.

Tuoteominaisuuksien varmentaminen suoritetaan aina tuotteen valmistusprosessin aikana. Sitä ei siis voida tehdä jälkikäteen tuotteen jo valmistuttua.

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentaminen tehdään kullekin rakennustuotteelle siten kuin Euroopan komissio on tuoteryhmäkohtaisesti määrännyt. Käytössä on viisi eri tasoa (AVCP-luokkaa), jotka käytännössä määrittävät sen, mikä on kolmannen osapuolen valvonnan laajuus ja taso. Valmistajan oma valmistuksenaikainen varmentaminen sisältyy kaikkiin viiteen vaihtoehtoon.

Kunkin harmonisoidun standardin kattamiin tuotteisiin sovellettavat AVCP-luokat löytyvät samasta taulukosta, jossa on esitetty standardikohtaiset siirtymäajat (Nandon taulukko), klikkaamalla ko. standardin tunnuksen alta kohtaa ”more info”.

Ilmoitettu laitos

Ilmoitettu laitos on kunkin jäsenmaan komissiolle ilmoittama laitos (tuotesertifiointilaitos, laadunvalvonnan sertifiointilaitos tai testauslaboratorio), joka on todettu päteväksi suorittamaan kolmannen osapuolen tehtäviä suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisprosessissa.

Komission lista eurooppalaista ilmoitetuista laitoksista ja niiden kattamista tuotteista löytyy Nandosta.

Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentaminen tehdään kullekin rakennustuotteelle siten kuin Euroopan komissio on tuoteryhmäkohtaisesti määrännyt. Käytössä on viisi eri tasoa, jotka käytännössä määrittävät sen, mikä on kolmannen osapuolen valvonnan laajuus ja taso. Valmistajan oma valmistuksenaikainen varmentaminen sisältyy kaikkiin viiteen vaihtoehtoon.

 

Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen on esitetty allaolevassa taulukossa:

Ilmoitetun laitoksen varmennus(AVCP-menettelyt)
Kontrollikeinot 1+ 1 2+ 3 4
Tehtaan sisäinen dokumentoitu laadunvalvonta V V V V V
Tehtaalla testausohjelman mukainen lisätestaus V V V
Tuotetyypin määritys tyyppitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen jne. perusteella TS TS V L V
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus TS TS LS
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointia ja hyväksyntä TS TS LS
Pistokoetestaus ennen tuotteen saattamista markkinoille TS

V = valmistaja, L = testauslaboratorio, LS = laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TS = tuotesertifiointilaitos