Metalliohutlevypintaisten sandwich-elementtien standardit ja kelpoisuuden osoittaminen

Metalliohutlevypintaiset sandwich-elementit voidaan jakaa niiden käyttötarkoituksen mukaan kahteen ryhmään: Vain oman kuormansa kantavat elementit (ns. itsekantavat elementit) ja myös ulkoista kuormaa kantavat elementit (kantavat elementit).

Itsekantaville metalliohutlevypintaisille sandwich-elementeille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi (EN 14509:2013), jonka perusteella ne on CE-merkittävä. Koska kyseinen standardi ei kata tuotteen ominaisuuksia ulkoisten kuormien kantavuuden osalta, sitä ei voi soveltaa elementteihin, joita käytetään esimerkiksi kattorakenteissa, joissa elementteihin kohdistuu merkittäviä kuormia.

Kantaville metalliohutlevypintaisille sandwich-elementeille laaditaan omaa harmonisoitua tuotestandardia (EN 14509-2), joka ei ole vielä tällä hetkellä käytettävissä. Elementtejä, joilta edellytetään kuormankantokykyä (merkittävät ulkoiset kuormat / pitkät jännevälit), ei siis voida toistaiseksi CE-merkitä standardiin perustuen.

Mikäli rakennustuote ei ole CE-merkitty, tulee tuotteen ominaisuudet osoittaa kansallisen lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä mukaisilla menettelyillä. Näitä ovat tyyppihyväksyntä, varmennustodistus, varmennettu valmistuksen laadunvalvonta tai rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä. Edellä mainitun lain perusteella annetussa asetuksessa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (555/2013) kantavat metalliohutlevypintaiset sandwich-elementit kuuluvat ominaisuuksien varmentamisen osalta AVCP luokkaan 2+, mikä edellyttää valmistuksenaikaista kolmannen osapuolen varmentamista.

Kantavien ja itsekantavien metalliohutlevypintaisten sandwich-elementtien ominaisuuksien osoittamista varten on SFS julkaissut kansallisen soveltamisstandardin SFS 7030 ’Tehdasvalmisteisille kantaville ja itsekantaville metalliohutlevypintaisille eristäville sandwich-elementeille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetettavat vaatimustasot’.

Soveltamisstandardin opastava liite A käsittelee kantavien elementtien vapaaehtoista sertifikaattia. Liitteen mukaisesti vapaaehtoisessa tuotesertifikaatissa esitetään vähintään kantavien sandwich-elementtien kuormankestävyys, kiinnityksen toimivuus sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan lisäksi ympäristöministeriön hyväksymän kolmannen osapuolen suorittama ulkoinen laadunvarmentaminen.

Ohjeistukseen on viitattu myös rakennusvalvontojen yhteisessä TOPTEN-ohjekortissa (117a 07 A). https://www.toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117a07A.pdf

 

Rajanveto kantavien ja itsekantavien sandwichelementtien välillä:

Rakennuksen ulkovaippaan ja sisäkattoon / välipohjaan kuuluvat sandwich-elementit, joihin kohdistuu ulkoista kuormaa ovat kantavia. Tällainen on sandwich-elementti, joka

  • kantaa mm. tuuli- / paine- tai lumikuormia tai
  • jäykistää kantavan runkorakenteen elementtejä (esim. pilareiden tai orsirakenteiden nurjahdus- ja kiepahdustuenta) tai
  • kantaa muita määriteltyjä olennaisia ulkoisia kuormia, lukuun ottamatta pieniä ripustuskuormia.

 

Rakennuksen ulkovaippaan kuulumattomat kylmähuoneissa, laitesuojina tai IV-kanavina toimivat sandwich-elementit, joihin ei kohdistu ulkoista kuormaa, eivät ole kantavia.

Myöskään ulkovaippaan kuuluva sandwich-elementti, joka toimii ainoastaan lämmöneristeenä tai katteena, esim. ontelolaatan päällä, ei ole kantava.