Harmonisoitu tuotestandardi hEN

Rakennustuotteiden CE-merkintään johtavat harmonisoidut tuotestandardit sisältävät nimestään huolimatta myös harmonisoimattomia ja siten vapaaehtoisesti sovellettavia osia. Se, mitkä osat standardista ovat harmonisoituja ja pakollisia sovellettaviksi, määritellään kunkin standardin lopussa olevassa ZA-liitteessä.

Siltä osin kuin tuotestandardin harmonisoiduissa osissa viitataan velvoittavasti esimerkiksi testaus- tai luokitusstandardeihin, myös näiden soveltaminen on pakollista.

Tuotestandardien ja viitestandardien muodostamaa kokonaisuutta on havainnollistettu oheisessa kuvassa:

harmonisoitu-tuotestandardi