Palo-ovien poikkeuksellinen CE-merkintä

Palo-ovien CE-merkintä poikkeaa normaalista rakennustuoteasetuksen mukaisesta järjestelmästä siten, että se perustuu kahteen yhdessä sovellettavaan tuotestandardiin. Normaalisti rakennustuotteen CE-merkintä perustuu aina vain yhteen sovellettavaan tuotestandardiin.

Kaikkia palo-ovia koskeva harmonisoitu tuotestandardi EN16034 Käyntiovet, teollisuus- ja liikerakennusten sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet on julkaistu ja tullut sovellettavaksi 2016.

Vaikka kyseessä on tuotestandardi, se poikkeuksellisesti kattaa ainoastaan ovien ja ikkunoiden palo-ominaisuudet. Ns. normaalikäytön perusominaisuudet määritellään neljässä muussa ovien ja ikkunoiden tuotestandardissa.

Tästä poikkeuksellisesta standardirakenteesta johtuen palo-ovien CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen tulee aina perustua sekä EN16034:een että johonkin neljästä normaalikäytön ominaisuudet määrittävästä tuotestandardista yhdessä. Näistä neljästä muusta palo-ovien ja ikkunoiden tuotestandardista on kuitenkin toistaiseksi käytössä vasta kaksi.

Euroopan komissio on lisännyt EU:n virallisen lehden julkaisussa (28.10.2016) standardin EN16034 kohdalle alaviitteen, jossa todetaan CE-merkinnän olevan tähän standardiin perustuen toistaiseksi mahdollinen vain niille palo-oville, jotka kuuluvat

  • sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden harmonisoidun tuotestandardin EN 14351-1 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia tai
  • teollisuusovien harmonisoidun tuotestandardin EN13241 Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi. Osa 1: Tuotteet, joilla ei ole palonkestävyys- tai savunhallintaominaisuuksia soveltamisalaan.

Muille palo-oville CE-merkintä on EN16034 perusteella mahdollinen vasta sitten kun edelleen laadittavana olevat

  • sisäovistandardi prEN14351-2 Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 2: Sisäovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja/tai savuntiiveysominaisuuksia ja
  • konekäyttöisten ovien standardi EN16361 Konekäyttöiset käyntiovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Käyntiovet, poislukien heilurirakenteiset ovet. Konekäyttöiset ovet, joilla ei ole palonkestävyys- ja savuntiiveysominaisuuksia ovat valmistuneet ja ne on vahvistettu EU:n virallisessa lehdessä.

Siihen asti kunnes edellä mainitut tuotestandardit prEN14351-2 ja EN16361 on julkaistu ja niihin on viittaus EU:n virallisessa lehdessä, näiden tuoteryhmien palo-ovien kelpoisuutta ei voida osoittaa rakennustuoteasetuksen mukaisella CE-merkinnällä, vaan kelpoisuuden osoittamiseen tulee soveltaa edelleen kansallista lainsäädäntöä.

Edellä todetun lisäksi on syytä huomata, että

  • konekäyttöiset ovet on joka tapauksessa aina CE-merkittävä sähkötuotteina EMC-direktiivin (2004/108/EU) perusteella ja
  • vaikka EN16034:n soveltamisala kattaa myös henkilöpoistumiseen tarkoitetut tarkastusluukut ja palosuojaverhot, näille ei kuitenkaan toistaiseksi ole valmisteilla ns. normaalikäytön kattavaa toista harmonisoitua tuotestandardia, mikä mahdollistaisi CE-merkinnän käytön näissä tuotteissa.

Suoritustasoilmoitusesimerkki SFS-EN 16034 ja SFS 14351-1 Sisäänkäyntipalo-ovi 2020-02-04 (lataa .docx)