Markkinavalvonta

CE-merkityn rakennustuotteen valmistaja voi, huolehdittuaan siitä, että tuote ja sen ominaisuuksien varmentaminen vastaavat kaikkia siihen kohdistuvia viranomaisvaatimuksia, saattaa tuotteensa vapaasti markkinoille. Markkinoille saattamiseen ei kohdistu viranomaistoimenpiteitä.

Rakennustuotteisiin kohdistuvaa valvontaa kuitenkin tarvitaan, jotta markkinoille ei päädy tuotteita, jotka eivät ole vaatimustenmukaisia ja jotta jo markkinoille päässeet epäasianmukaiset tuotteet voidaan sieltä poistaa.

Jokainen Euroopan unionin jäsenmaa on velvollinen järjestämään rakennustuotteisiin kohdistuvan markkinavalvonnan. Valvonnan organisointi kussakin maassa perustuu kansalliseen organisointiin ja kansallisiin säädöksiin. Markkinavalvonnan toimintatapa voi siis vaihdella eri jäsenmaiden kesken suurestikin.

Rakennustuotteiden markkinavalvontaviranomaisena Suomessa toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Tukesilla on oikeus tehdä rakennustuotteisiin ja tuotteiden valmistajiin kohdistuvia tarkastuksia, sekä määrätä epäasianmukaisiksi todetut tuotteet myynti- tai toimituskieltoon. Vakavimmissa tapauksissa voidaan myös määrätä jo toimitetut tuotteet vedettäviksi pois markkinoilta.