STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 10343

CEN/TC 459, METSTA, Standardit

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot


Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical delivery conditions

Standardin soveltamisala fi Tässä asiakirjassa määritellään tekniset toimitusehdot seuraaville rakennusteollisuudessa käytettäville
terästuotteille:
tangot (mukaan lukien vapaataotut tangot)
leveät latat
kuumavalssatut nauhat ja levyt
takeet.
Tuotteet valmistetaan suorakarkaistavista seostamattomista ja seostetuista nuorrutusteräksistä ja ne toimitetaan jossakin taulukon 1 eri tuotemuodoille annetussa lämpökäsittelytilassa.
Teräkset on tarkoitettu yleensä nuorrutettujen osien valmistukseen, mutta niitä voidaan käyttää myös normalisoituina.
Esitetyt vaatimukset mekaanisille ominaisuuksille rajoittuvat taulukoissa 4 ja 5 annettuihin kokoihin.
HUOM. 1 Standardin EN 10020 mukaisesti tämän standardin mukaiset teräkset ovat laatu- ja erikoisteräksiä.
Erikoisteräkset eroavat laatuteräksistä seuraavien erikoisteräksiä koskevien vaatimusten perusteella:
—vähimmäisiskusitkeys nuorrutettuna (seostamattomilla erikoisteräksillä vain keskimääräisellä
hiilipitoisuudella < 0,50 paino-%)
—rajoitettu oksidisulkeumien pitoisuus
—pienemmät fosforin ja rikin enimmäispitoisuudet.
HUOM. 2 Tätä standardia ei sovelleta kirkkaille terästuotteille.
HUOM. 3 Tätä standardia sovelletaan vain tuotteille, joita ei jatkossa kylmä- tai kuumamuovata ja lämpökäsitellä, eli ominaisuudet ovat toimitustilan mukaiset (+N, +QT).
Tämän eurooppalaisen standardin vaatimusten lisäksi ovat voimassa standardin EN 10021 mukaiset yleiset tekniset toimitusehdot, ellei toisin määritellä.

Standardin soveltamisala en This document specifies the technical delivery requirements for the following steel products intended for use in the construction industry:
bars (including hammer-forged bars);
wide flats;
hot-rolled strip and sheet/plate;
forgings.
They are manufactured from the direct hardening non alloy steels for quenching and tempering and the direct hardening alloy steels for quenching and tempering and supplied in one of the heat treatment conditions given for the different types of products in Table 1.
These steels are generally intended for the manufacture of quenched and tempered parts, but can also be used in the normalized condition.
The requirements for mechanical properties are restricted to part sizes given in Tables 4 and 5.
NOTE 1 In accordance with EN 10020, the steels covered by this standard are quality and special steels. The differences between quality and special steels are characterized by the following requirements, which are valid for special steels only:
? the minimum impact values in the quenched and tempered condition (for non alloy special steels in the case of mean percentages by mass of carbon < 0,50 % only);
? limited oxide inclusion content;
? lower maximum contents for phosphorus and sulphur.
NOTE 2 This standard does not apply for bright steel products.
NOTE 3 This standard only applies for the manufacture of products without any further cold or hot forming and no additional heat treatment, i.e. the properties are according to the delivery condition (+N, +QT).
In addition to the specifications of this European Standard, the general technical delivery conditions given in EN 10021 will be applicable unless otherwise specified.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2009-03-18
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2009-04-20
Tekninen komitea CEN/TC 459
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 900 Teräkset ja aineenkoetus
Toimialayhdyshenkilö Mika Vartiainen
Tuoteryhmät 77.140.10
90.021.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=399896

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 10343