STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 12326-1

CEN/TC 128, RTT, Standardit

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden tuotestandardi


Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding. Part 1: Specifications for slate and carbonate slate

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään epäjatkuvina katteina ja ulkoseinäverhouksina, kuten kohdissa 3.1 ja 3.2 on määritelty, käytettävien liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on luokiteltu liuskekivet ja kalsiumkarbonaattipitoiset liuskeet.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu katteina ja ulkoseinäverhouksina käytettävät tuotteet, jotka on valmistettu
a) muusta kuin kohdassa 3.1 tai 3.2 määritellystä kivestä
b) betonista
c) polymeerimateriaalista
d) kuitubetonista
e) metallista
f) savesta.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu sisäkatoissa ja sisäseinäverhouksissa käytettävät liuskekivet.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu liimatut tai laastilla tai kiinnitystapeilla tai muuriankkureilla kiinnitetyt verhoukset.
HUOM. 1 Sisäseinäverhouksissa käytettävien liuskekivien vaatimukset määritellään standardissa EN 1469.
Tässä asiakirjassa ei ole ulkonäköä koskevia vaatimuksia.
HUOM. 2 Ulkonäköä koskevia yleisiä ohjeita on liitteessä A.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole liuskekiven asennusohjeita.
HUOM. 3 Viitteitä kansallisiin suosituksiin liuskekivikattojen rakentamisesta on esitetty liitteessä C.
HUOM. 4 Kun tässä asiakirjassa käytetään termiä ”liuskekivi”, se tarkoittaa liuskekiveä ja kalsiumkarbonaattipitoista liusketta, ellei toisin mainita.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for slate and carbonate slate for discontinuous roofing and external cladding, as defined in 3.1, and 3.2, used for assembly into discontinuous roofing and external cladding.
For the purposes of this European Standard, slates and carbonate slates have been classified.
This European Standard does not apply to products for roofing or external cladding made from the following:
a) stone other than those defined in 3.1 and 3.2;
b) concrete;
c) polymeric materials;
d) fibre reinforced cement;
e) metal;
f) clay.
This European Standard is not applicable to roofing and cladding slates used internally.
This European Standard is not applicable to bonded cladding (cladding fixed with adhesives) and cladding fixed with dowels and cramps.
NOTE 1 Requirements for internal wall lining slate are specified in EN 1469.
This document does not include requirements for appearance.
NOTE 2 Some general guidance for appearance is given in Annex A.
This European Standard does not include installation rules for slates.
NOTE 3 References to national recommendations on methods of construction for slate roofs are given in Annex C.
NOTE 4 Where the term ”slate” is used in this document it means slate and carbonate slate unless otherwise indicated.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2014-08-27
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2014-09-22
Tekninen komitea CEN/TC 128
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 010 Epäjatkuvat vesikatteet CEN/TC 128, RTT/SR 020 Sandwich-paneelit CEN/TC 128/SC 11
Toimialayhdyshenkilö Juha Luhanka
Tuoteryhmät 91.100.15
90.032.10
Lisätietoja AVCP-luokka 3 vaarallisten aineiden päästöjä koskevia vaatimuksia
AVCP-luokka 4 käyttökohteet, joita AVCP-luokka 3 ei koske
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=403739

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12326-1