STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 15650

CEN/TC 156, METSTA, Standardit

Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet


Ventilation for buildings. Fire dampers

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi soveltuu palonrajoittimille, joita käytetään osastoivien rakenteiden yhteydessä palo-osastojen ylläpitämiseksi. Tämä standardi määrittelee vaatimukset ja sovellettavat testausmenetelmät palonrajoittimille jotka on tarkoitettu asennettavaksi rakennusten lämmityksen, ilmanvaihdon ja ilmastoinnin yhteyteen. Kaikki palonrajoittimet sulkeutuvat automaattisesti paloa osoittavien kohonneiden lämpötilojen johdosta. Palonrajoittimien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin säännöistä ja merkinnästä on annettu tarkempaa tietoa.
Päällekkäisten viitteiden välttämiseksi on laadittu useita muita standardeja. Tämän vuoksi on suositeltavaa lukea tämä standardi yhdessä standardien EN 1366-2 ja EN 1363-1 kanssa palonkestävyyden yksityiskohtien testauksesta ja standardi EN 13501-3 luokituksesta.
Tämän standardin vaatimusten täyttäviä palonrajoittimia voidaan pitää sopivina sovellutuksiin sekä ilmakanavassa että ilman kanavaa.
Tässä standardissa ei ole käsitelty yksityiskohtaisesti haitallisia ja/tai syövyttäviä vaikutuksia johtuen ympäröivässä ilmassa olevista kemiallisista prosesseista, jotka tarkoituksella tai tarkoittamatta kulkeutuvat ilmanvaihtojärjestelmän läpi ja siksi eivät sovellu palonrajoittimille käytettäväksi sellaisissa sovellutuksissa. Suolasumun korroosion osoitus voidaan määritellä käyttäen liitteessä B kuvattua menetelmää.

Standardin soveltamisala en This European Standard applies to fire dampers that are to be used in conjunction with fire separating elements to maintain fire compartments. This standard specifies requirements and gives reference to the test methods defined for fire dampers, which are intended to be installed in Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) installations in buildings. All fire dampers close automatically in response to raised temperatures indicating fire. Details are given for the provision of evaluation of conformity and marking of fire dampers.
To avoid duplication reference is made to a variety of other standards. To this end it is advised to read this standard in conjunction with EN 1366-2 and EN 1363-1 for details of the fire resistance testing and
EN 13501-3 for classification.
Fire dampers meeting requirements of this standard may be considered suitable for both ducted and unducted applications.
This standard has not considered in detail the detrimental and/or corrosive effects that may be caused by chemical processes present in the atmosphere, which are drawn through the system intentionally or inadvertently and therefore does not apply to fire dampers used in such applications. An indication of salt spray corrosion may be determined using the method described in Annex B.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2010-04-07
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2010-11-01
Tekninen komitea CEN/TC 156
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 156 Rakennusten ilmatekniikka
Toimialayhdyshenkilö Suvi Papula
Tuoteryhmät 91.140.30
90.065
Lisätietoja AVCP/AoC-luokka 1: paloturvallisuus
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=296123

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 15650