STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 598:2007 + A1:2009

CEN/TC 203, METSTA, Standardit

Pallografiittivalurautaiset putket, putkenosat, varusteet ja yhteet viemäröintikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetelmät


Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications. Requirements and test methods

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset ja niitä vastaavat testausmenetelmät pallografiittivaluraudasta valmistetuille putkille, putkenosille, varusteille ja niiden liitoksille, joita käytetään rakennusten ulkopuolisten pohjaviemärien ja viemäriverkostojen rakentamiseen:
— paineistamattomana (viettoviemäröinti) tai positiivisella tai negatiivisella paineella (ks. taulukko 5)
— asennettuna maanpinnan alapuolelle tai yläpuolelle.
— sade- ja sulamisvesien, kotitalousjätevesien ja tietyn tyyppisten teollisuusjätevesien kuljettamiseksi joko erillisviemäröintijärjestelmissä tai sekaviemäröintijärjestelmissä.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan putkiin, putkenosiin ja varusteisiin
— joissa on muhvilliset päät, laipalliset päät tai pistopäät
— joissa on ulko- ja sisäpuolinen pinnoite
— jotka soveltuvat nesteen lämpötiloille 0…+45 °C jäätymistä lukuun ottamatta (DN = 200) tai lämpötiloille 0…35 °C (DN > 200), standardin EN 476 mukaisesti
— joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi palontorjuntamääräysten soveltamisalaan kuuluvilla alueilla.
HUOM. 1 Edellä esitetty ei estä erikoisjärjestelyjä, joissa tuotteita käytetään korkeammissa lämpötiloissa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee putkia, putkenosia ja varusteita, jotka on valettu millä tahansa valumenetelmällä tai valmistettu valmistamalla valukomponentteja, sekä niiden liitoksia ja varusteita kokoalueella DN 80…DN 2 000.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset, jotka koskevat pallografiittivaluraudasta valmistettujen putkien ja putkenosien materiaaleja, mittoja ja toleransseja, mekaanisia ominaisuuksia ja vakiopinnoitteita. Siinä esitetään myös kaikkien osien, liitokset mukaan lukien, suorituskykyä koskevat vaatimukset. Tämä eurooppalainen standardi ei koske liitosten suunnittelua tai tiivisteiden muotoja.
HUOM. 2 Tässä eurooppalaisessa standardissa kaikki paineet ovat suhteellisia paineita, ja niiden mittayksikkö on bar (100 kPa = 1 bar).

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements and associated test methods applicable to ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for the construction of drains and sewers outside buildings:
– operating without pressure (gravity sewerage), or with positive or negative pressure (see Table 5);
– to be installed below or above ground;
– to convey surface water, domestic waste water and certain types of industrial effluents, either in separate systems or in combined systems.
This European Standard applies to pipes, fittings and accessories which are:
– manufactured with socketed, flanged or spigot ends;
– normally delivered externally and internally coated;
– suitable for continuous fluid temperatures between 0 °C excluding frost, and 45 °C for DN – 200 or 35 °C for
DN – 200, according to EN 476;
– not intended for use in areas subject to reaction to fire regulations.
NOTE 1 This does not preclude special arrangements for the products to be used at higher temperatures.
This European Standard covers pipes, fittings and accessories cast by any type of foundry process or manufactured by fabrication of cast components, as well as corresponding joints, of a size range extending from DN 80 to DN 2000 inclusive.
This European Standard specifies requirements for materials, dimensions and tolerances, mechanical properties and standard coatings of ductile iron pipes and fittings. It also gives performance requirements for all components including joints. Joint design and gasket shapes are outside the scope of this European Standard.
NOTE 2 In this European Standard, all pressures are relative pressures, expressed in bars (100 kPa = 1 bar).
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2009-06-24
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2009-08-17
Tekninen komitea CEN/TC 203
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 005 Valurautaputket
Toimialayhdyshenkilö Mika Vartiainen
Tuoteryhmät 23.040.10
23.040.40
90.062
Lisätietoja AVCP-luokka 4 kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=876480

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 598:2007 + A1:2009