Hitsausaineet. Yleinen tuotestandardi metallien sulahitsauksen lisäaineille ja jauheille Welding consumables. General product standard for filler...