STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 998-2:2016

CEN/TC 125, RTT, Standardit

Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit


Specification for mortar for masonry. Part 2: Masonry mortar

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset muuraukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen käytettäville tehdasvalmisteisille muurauslaasteille, joita käytetään muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä (esim. rakennuksissa sekä maa- ja vesirakennuskohteissa puhtaaksimuurattuina ja rapattuina, kantavina tai ei-kantavina rakenteina).
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee tuoreen laastin ominaisuudet, jotka liittyvät työstettävyysaikaan, kloridipitoisuuteen, ilmapitoisuuteen, tiheyteen ja korjattavuusaikaan (vain ohutsaumalaasteille). Kovettuneille laasteille standardi määrittelee ominaisuudet, jotka liittyvät mm. puristuslujuuteen, tartuntalujuuteen ja tiheyteen. Nämä ominaisuudet määritetään erillisissä eurooppalaisissa standardeissa esitettyjen testimenetelmien mukaisesti.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi koskee luvussa 3 määriteltyjä muurauslaasteja, lukuun ottamatta paikalla valmistettavia laasteja. Tätä standardia tai standardin osaa voidaan kuitenkin käyttää yhdessä paikalla valmistettuja laasteja koskevien soveltamisohjeiden ja kansallisten spesifikaatioiden kanssa.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for factory-made masonry mortars (bedding, jointing and pointing) for use in masonry walls, columns and partitions (e.g. facing and rendered masonry, load bearing or non-load bearing masonry structures for buildings and civil engineering works).
This European Standard defines for fresh mortar the performance related to workable life, chloride content, air content, density and correction time (for thin-layer mortar only). For hardened mortar it defines, e.g. performances related to compressive strength, bond strength, density measured according to the corresponding test methods contained in separate European Standards.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
This European Standard covers masonry mortars defined in Clause 3 with the exception of site made mortar. However, this European Standard or part of this European Standard may be used in conjunction with codes of application and national specifications covering site made mortar.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2016-11-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-11-18
Tekninen komitea CEN/TC 125
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 008 Muuratut rakenteet CEN/TC 125 ja CEN/TC 250/SC 6
Toimialayhdyshenkilö Auli Lastunen
Tuoteryhmät 91.100.10
90.021.40
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ tehdasvalmisteinen ominaisuuslaasti
AVCP-luokka 4 tehdasvalmisteinen reseptilaasti
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=495418

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 998-2:2016