STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 998-1:2016

CEN/TC 125, RTT, Standardit

Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet


Specification for mortar for masonry. Part 1: Rendering and plastering mortar

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi koskee epäorgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia rappauslaasteja/tasoitteita, jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön (rappaus) ja sisäkäyttöön (tasoitus) seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä. Standardi sisältää määritelmät ja lopputuotteen toiminnalliset vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Standardi ei koske laasteja, joiden pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti.
Kalsiumsulfaattisideainetta voidaan kuitenkin käyttää lisäsideaineena yhdessä kalkin kanssa. Jos kalkki on pääasiallinen aktiivinen sideaine, tämä eurooppalainen standardi koskee ko. rappauslaastia/tasoitetta. Jos laastin pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti, laastia koskee standardi EN 13279.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske palonkestäviä tai akustisia erityisominaisuuksia sisältäviä laasteja, kantavien rakenteiden korjaamiseen tarkoitettuja laasteja eikä rakennusosien pintakäsittelyyn tarkoitettuja silotus- ja oikaisumateriaaleja, maaleja, pinnoitteita, orgaanisia ohutsaumarappauslaasteja/tasoitteita eikä tehdasvalmisteisia levyjä tai vastaavia (esim. kipsilevyjä).
Tämä eurooppalainen standardi koskee luvussa 3 määriteltyjä rappauslaasteja/tasoitteita lukuun ottamatta paikalla valmistettavia laasteja. Tätä eurooppalaista standardia tai standardin osia voidaan kuitenkin käyttää yhdessä paikalla valmistettuja laasteja koskevien soveltamisohjeiden ja kansallisten spesifikaatioiden kanssa.

Standardin soveltamisala en This European Standard is applicable to factory-made rendering/plastering mortars based on inorganic binders for external (rendering) and internal (plastering) use on walls, ceilings, columns and partitions. It contains definitions and final performance requirements.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
It does not cover mortars where calcium sulphate binder is the principal active binding agent.
Calcium sulphate binder can be used as an additional binder together with air lime. If air lime is the principal active binding component, the rendering/plastering mortar is covered by this European Standard. If the calcium sulphate binder is the principal active binding component, the mortar is covered by EN 13279.
Special fire resistant- and acoustical mortars, mortars for structural repair and surface treatments of building elements such as materials for smoothing or trueing, paints, coatings, thin-layer organic renders/plasters and prefabricated units (e.g. plasterboards) are not dealt with in this European Standard.
This European Standard covers rendering/plastering mortars defined in Clause 3 with the exception of site-made rendering/plastering mortars. However, this European Standard or part of this European Standard may be used in conjunction with codes of application and national specifications covering site-made mortar.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2016-11-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-11-18
Tekninen komitea CEN/TC 125
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 008 Muuratut rakenteet CEN/TC 125 ja CEN/TC 250/SC 6
Toimialayhdyshenkilö Auli Lastunen
Tuoteryhmät 91.100.10
90.021.40
Lisätietoja AVCP-luokka 4 kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=495393

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 998-1:2016