STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 50575

CLC/TC 20, SESKO, Standardit

Energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit. Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palotekninen käyttäytyminen


Power, control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee paloteknistä käyttäytymistä koskevat suoritustasovaatimukset sekä testi- ja arviointimenetelmät rakennuskohteissa käytettäville energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapeleille, joille sovelletaan paloteknistä käyttäytymistä koskevia suoritustasovaatimuksia.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat sähkön syöttöön ja tiedonsiirtoon tarkoitetut kaapelit, joita käytetään rakennuksissa ja vastaavissa yhteiskunnallisissa rakennuskohteissa ja joiden tarkoituksena on rajoittaa tulen syttymistä ja leviämistä sekä savunmuodostusta.
Tämä standardi ei koske sellaisia rakennuksissa ja vastaavissa yhteiskunnallisissa rakennuskohteissa käytettäviä energia- ja tietoliikennekaapeleita sekä paloilmoitin- ja hälytysjärjestelmien ohjauskaapeleita, joiden tarkoituksena on varmistaa turvallisuuslaitteistojen kuten hälytysjärjestelmien, turva- ja poistumistievalaistuksen sekä palonsammutuslaitteistojen sähkön syöttö ja/tai ohjaussignaalien siirto.
HUOM. Tämä eurooppalainen standardi ei korvaa muissa sovellettavissa kaapelistandardeissa ja muissa kaapeleita koskevissa julkaisuissa määriteltyjä sähköisiä ja mekaanisia vaatimuksia eikä ympäristönäkökohtia koskevia
vaatimuksia.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat seuraavat kaapelit:
—energiakaapelit – eristetyt johtimet ja kaapelit, joita käytetään esimerkiksi sähkön syöttöön
—ohjaus- ja tietoliikennekaapelit – metallijohtimiset kaapelit, symmetriset kaapelit ja koaksiaalikaapelit, joita käytetään telekaapeleina, tiedonsiirtokaapeleina, radiotaajuuskaapeleina, videosignaalien siirtoon sekä laitteiden ohjaus- ja signalointikaapeleina
—optiset kuitukaapelit, joita käytetään telekaapeleina, tiedonsiirtokaapeleina, radiotaajuuskaapeleina, videosignaalien siirtoon sekä laitteiden ohjaus- ja signalointikaapeleina.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies reaction to fire performance requirements, test and assessment methods for electric cables used for the supply of electricity and for control and communication purposes, which are intended for use in construction works and subject to performance requirements on reaction to fire.
The cables covered by this standard are intended to be used for the supply of electricity and communications in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke.
Cables intended to be used for the supply of electricity, communication, and fire detection and alarm in buildings and other civil engineering works where it is essential to assure the continuity of power and/or signal supply of safety installations such as alarm, way guidance and fire fighting installations are not covered by this standard.
NOTE This European Standard does not replace the electrical, mechanical and environmental requirements that are essential to demonstrate compliance with other applicable cable standards/specifications.
This European Standard covers:
– power cables – insulated conductors and cables for use in, e.g. the supply of electricity;
– control and communication cables – wires, symmetric cables, and coaxial cables with metallic conductors for use in, e.g. telecommunication, data transmission, radio frequency, video communication and signalling and control equipment;
– optical fibre cables – for use in, e.g. telecommunication, data transmission, radio frequency, video communication and signalling and control equipment.
Soveltamisstandardi SFS 7039:2016
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=416472
CENin julkaisupäivämäärä 2014-09-19
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-08-10
Tekninen komitea CLC/TC 20
Toimialayhteisö SESKO
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Juha Vesa
Tuoteryhmät 13.220.50
90.019
29.060.20
Lisätietoja AVCP-luokat 1+, 3 ja 4 Käyttötarkoituksiin, joita koskevat paloteknistä käyttäytymistä koskevat säädökset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=395325

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 50575