STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 197-1

CEN/TC 51, RTT, Standardit

Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus


Cement. Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee ja antaa laatuvaatimukset 27:lle erilaiselle tavalliselle sementtituotteelle, seitsemälle sulfaatinkestävälle tavalliselle sementille, kolmelle erilaiselle alhaisen varhaislujuuden masuunikuonasementille ja kahdelle sulfaatinkestävälle alhaisen varhaislujuuden masuunikuonasementille sekä kaikkien edellä mainittujen sementtien osa-aineille. Jokaisen sementtilaadun määritelmä sisältää sallitut osa-aineet ja niiden yhdistämissuhteet, joiden avulla voidaan valmistaa näitä erilaisia tuotteita koskien yhdeksää lujuusluokkaa. Määrittely sisältää myös vaatimukset, jotka osa-aineiden on täytettävä sekä näiden sementtituotteiden mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset vaatimukset. Tässä standardissa esitetään myös vaatimustenmukaisuuden ehdot ja niihin liittyvät säännöt sekä tarpeelliset säilyvyysvaatimukset.
Tässä asiakirjassa määriteltyjen sulfaatinkestävien sementtien lisäksi muiden sementtien, jotka täyttävät tämän standardin tai muun eurooppalaisen tai kansallisen standardiin vaatimukset, on osoitettu kansallisesti olevan sulfaatinkestäviä. CENin jäsenvaltiot ovat katsoneet näiden liitteessä A lueteltujen sementtien olevan sulfaatinkestäviä kotimaassaan.
HUOM. 1 Määriteltyjen vaatimusten lisäksi lisäinformaation vaihto sementin valmistajan ja käyttäjän välillä voi olla hyödyllistä. Tällaiset menettelyt eivät kuulu standardin EN 197-1 soveltamisalaan, mutta ne olisi käsiteltävä kansallisten standardien tai säännösten mukaisesti, tai niistä voidaan sopia eri osapuolien välillä.
HUOM. 2 Sanaa ”sementti” käytetään tässä standardissa EN 197-1 viittaamaan vain tavallisiin sementteihin, jollei ole toisin määritelty.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu:
—erikoisalhaislämpösementti, joka kuuluu standardin EN 14216 soveltamisalaan
—supersulfatoitu sementti, joka kuuluu standardin EN 15743 soveltamisalaan
—kalsiumaluminaattisementti, joka kuuluu standardin EN 14647 soveltamisalaan
—muuraussementti, joka kuuluu standardin EN 413-1 soveltamisalaan.

Standardin soveltamisala en This European Standard defines and gives the specifications of 27 distinct common cements, 7 sulfate resisting common cements as well as 3 distinct low early strength blast furnace cements and 2 sulfate resisting low early strength blast furnace cements and their constituents. The definition of each cement includes the proportions in which the constituents are to be combined to produce these distinct products in a range of nine strength classes. The definition also includes requirements which the constituents have to meet. It also includes mechanical, physical, and chemical requirements. Furthermore, this standard states the conformity criteria and the related rules. Necessary durability requirements are also given.
In addition to those sulfate resisting cements defined in the present document, other cements conforming either to this standard or to other standards, European or national, have been nationally demonstrated to have sulfate resisting properties. These cements which are listed in Annex A, are considered by different CEN Member countries as sulfate resisting within the limits of their territory.
NOTE 1 In addition to the specified requirements, an exchange of additional information between the cement manufacturer and user can be helpful. The procedures for such an exchange are not within the scope of this standard but should be dealt with in accordance with national standards or regulations or can be agreed between the parties concerned.
NOTE 2 The word ”cement” in EN 197-1 is used to refer only to common cements unless otherwise specified.
This European Standard does not cover:
– very low heat special cement covered by EN 14216;
– supersulfated cement covered by EN 15743;
– calcium aluminate cement covered by EN 14647;
masonry cement covered by EN 413-1.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2011-09-14
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2012-01-23
Tekninen komitea CEN/TC 51
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 003 Betoni CEN/TC 51 ja CEN/TC 104
Toimialayhdyshenkilö Ari Mantila
Tuoteryhmät 90.011.10
91.100.10
Lisätietoja AVCP-luokka 1+ tavalliset sementit ja tavalliset alhaislämpösementit
Standardi EN 197-4:2000 on yhdistetty standardiin EN 197-1:2011.
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=182891

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 197-1