STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 16034

CEN/TC 33, RTT, Standardit

Käyntiovet, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet


Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows. Product standard, performance characteristics. Fire resisting and/or smoke control characteristics

Standardin soveltamisala fi 1.1 Yleistä

Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään materiaaliriippumattomat turvallisuutta ja toimintaa koskevat vaatimukset kaikille palonkestävyys- ja/tai savunhallintatuotteille, joiden aiottu käyttötarkoitus on palo- ja/tai savuosastointi ja/tai poistumistiet. Tuotteet ovat joko
— teollisuus- ja liikerakennusten ja/tai autotallien ovia, rulo-ovia tai paikoilleen liikkuvia palonsuojaverhoja, jotka on tarkoitettu asennettaviksi sellaisille alueille, joihin henkilöillä on pääsy ja joiden pääasiallinen aiottu käyttötarkoitus on turvallinen kulku tavaroille, ajoneuvoille ja niitä kuljettaville henkilöille tai
— myymälätiloissa käytettäviä rulo-ovia tai paikoilleen liikkuvia palonsuojaverhoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa henkilöiden eikä ajoneuvojen tai tavaroiden kulkua varten tai
— käyntiovia, avattavia ikkunoita tai tarkastusluukkuja, jotka ovat saranoituja tai liukuvia, ja jotka on tarkoitettu asennettaviksi alueille, joihin henkilöillä on pääsy ja joiden pääasiallinen aiottu käyttötarkoitus on henkilöiden turvallinen kulku
ja jotka ovat käsi- tai konekäyttöisiä ja
— avattavia ja itsesulkeutuvia normaalissa toimintatavassa tai
— ovat tavallisesti auki, mutta ovat itsesulkeutuvia tulipalon sattuessa tai savun levitessä tai
— ovat tavallisesti lukittuja (esim. huolto- tai tarkastusovet)
ja joita täydentää
— lukot ja rakennushelat
— sivupeilit, laakapaneelipinnat ja/tai yläpeilit (lasitettuna tai ilman lasitusta) tarvittaessa sekä yksiosainen kehyskarmi, joka asennetaan samaan oviaukkoon
— läpinäkyvä osa yhdessä tai useammassa ovilehdessä
— tiiviste tarvittaessa (esim. savunhallintaan, palonkestävyyden varmistamiseksi, vedon estämiseksi, ääneneristyksen parantamiseksi tai säänkestävyyden johdosta).
Standardien EN 13241-1, EN 14351-1, prEN 14351-2 tai EN 16361 kattamat tuoteominaisuudet eivät käsittele palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuuksia palo- ja/tai savuosastointiin tarkoitetuille tuotteille.
HUOM. 1 Standardeissa EN 14351-1, prEN 14351-2, EN 13241-1 tai EN 16361 esitetyt vaatimukset saattavat koskea tämän standardin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita niiden normaalikäytössä.
Tässä standardissa on tietoja myös tuotemuutoksista, jotka eivät vaikuta kyseessä olevien tuotteiden ominaisuuksiin.
HUOM. 2 Palo- ja/tai savuosastointiin tarkoitettujen ovien tuotantosarjan muutoksia koskevat säännöt (koskien palotestaustulosten suoraa ja laajennettua soveltamista) on esitetty standardisarjassa EN 15269 sekä standardeissa EN 1634-1 ja EN 1634-3, joita tukee esim. standardi EN 16035.

1.2 Rajaukset

Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu
— kiinteät ikkunat, lasitetut sivupeilit ja/tai lasitetut yläpeilit, jotka eivät ole ovi- ja/tai avattavan ikkunarakenteen kiinteitä osia
— ovikokoonpanot, joiden komponentit tulevat useilta toimittajilta, jolloin ei ole yhtä tunnistettua valmistajaa tai juridista henkilöä, joka ottaa kokonaisuudesta vastuun
— käyttö ympäristöissä, jossa sähkömagneettiset häiriöt ovat standardiss


Standardin soveltamisala en 1.1 General
This European Standard identifies material independent, safety and performance requirements applicable to all fire resisting and/or smoke control products intended to be used in fire and/or smoke compartmentation and/or escape routes, which are either:
– industrial, commercial and/or garage doorsets, rolling shutters or operable fabric curtains intended for the installation in areas in the reach of persons and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons, or
– rolling shutters or operable fabric curtains used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods, or
– pedestrian doorsets and/or openable windows and/or inspection hatches which are hinged or sliding, intended for the installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for persons
and which are manually or power operated and:
– opening and self closing as a normal mode of operation, or
– normally held open but self closing in case of fire or smoke, or
– normally maintained locked in the closed position (e. g. service access/inspection doorsets)
and completed:
– with building hardware,
– with or without any side panel(s), flush over panel(s) and/or transom panel(s) (with or without glazing) and contained within a single perimeter frame for inclusion in a single aperture,
– with or without any vision panel(s) in the door leaf or leave(s),
– with or without any seals (e.g. for smoke control, fire resistance, draught, acoustic or weather characteristics).
Product characteristics covered in EN 13241 1, EN 14351 1, prEN 14351 2 or EN 16361 will not compromise the fire resistance and/or smoke control characteristics of a fire resisting and/or smoke control product.
NOTE 1 Requirements included in EN 14351-1, prEN 14351-2, EN 13241-1 or EN 16361 might be relevant for the products covered by this standard.
This standard also provides indications on the product modifications not affecting the performances of the concerned products.
NOTE 2 The requirements and rules for variations (regarding the direct and extended field of applications) of fire resistance and/or smoke control doorsets are given in the EN 15269 series and EN 1634-1 and EN 1634-3, supported by, e.g. EN 16035.
1.2 Exclusions
This European Standard does not cover:
– fixed windows, glazed side panels and/or overpanels, which are not an integral part of a doorset and/or openable window;
– door assemblies produced with components from several sources where there is no single identified manufacturer or legal entity who will take responsibility for them;
– operation in environments where the electromagnetic disturbances are outside the range of those specified in EN 61000 6 3;
– radio operating devices fitted to doorsets and/or openable windows; where such items are fitted, the relevant ETSI standards should be applied in addition.
Soveltamisstandardi SFS 7041:2019
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=736836
CENin julkaisupäivämäärä 2014-10-01
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2014-11-10
Tekninen komitea CEN/TC 33
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 002 Ovet ja ikkunat CEN/TC 33, RTT/SR 001 Lukot ja rakennushelat CEN/TC 33/ WG 4
Toimialayhdyshenkilö Jenni Ilpala
Tuoteryhmät 13.220.50
91.060.50
90.035
Lisätietoja EN 16034:2014 käsittelee poikkeuksellisesti vain palo-ominaisuudet, ei normaalikäytön perusominaisuuksia. Sitä käytetään CE-merkintään yhdessä normaalikäytön perusominaisuudet käsittelevien CE-merkintää voimassa olevien ovien harmonisoitujen tuotestandardien kanssa. Tällä hetkellä vain sisäänkäyntioville ja teollisuusoville on CE-merkintään voimassa oleva EU:n virallisessa lehdessä julkaistu harrmonisoitu tuotestandardi. Nämä ovat EN 14351-1:2006+A2:2016 ja EN 13241-1:2003+A2:2016.
AVCP: 1
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=405064

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 16034