STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 15382

CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geoeristeet. Liikenneinfrastruktuurin rakenteissa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet


Geosynthetic barriers. Characteristics required for use in transportation infrastructure

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään sellaisten geoeristeiden (bentoniittigeoeristeiden, polymeeristen geoeristeiden ja bitumisten geoeristeiden) perusominaisuudet, joita käytetään nestetiiviinä geoeristeinä infrastruktuurin rakenteissa, kuten teissä, rautateissä tai lentokenttien kiitoradoissa. Samoin määritellään näiden ominaisuuksien määrittämiseen soveltuvat testausmenetelmät. Tunneleita ja maanalaisia tiloja käsitellään standardissa EN 13491.
Näiden tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on säädellä nesteiden virtausta rakenteen läpi ja rajoittaa esim. jäänpoistotuotteiden aiheuttamaa kontaminaatiota pohjavedessä tai vesivaroissa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee geoeristeitä muttei standardin EN ISO 10318 määritelmän mukaisia geotekstiilejä tai vastaavia tuotteita.
Tämä eurooppalainen standardi mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän standardin perusteella.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, joita valmistajien ja heidän valtuutettujen edustajiensa on noudatettava.
Tämä eurooppalainen standardi ei kata käyttösovelluksia, joissa geoeriste on kosketuksissa talousveteen. Tällöin olisi noudatettava muita soveltuvia standardeja, vaatimuksia tai määräyksiä.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the relevant characteristics of geosynthetic barriers (polymeric, clay and bituminous geosynthetic barriers), used as fluid barriers in infrastructure works, e.g. roads, railroads, runways of airports, and the appropriate test methods to determine these characteristics. Tunnels and underground structures are addressed in EN 13491.
The intended use of these products is to control the pathway of liquids through the construction and to limit any contamination, e.g. by de-icing products, of groundwater or water sources.
This European Standard is applicable to geosynthetic barriers, but not to geotextiles or geotextile-related products, as defined in EN ISO 10318.
This European Standard provides for the evaluation of conformity of the product to this European Standard.
This European Standard defines requirements to be met by manufacturers and their authorised representatives with regard to the presentation of product properties.
This European Standard does not cover applications where the geosynthetic barrier will be in contact with water that has been treated for human consumption. In these cases other relevant standards, requirements and/or regulations should be observed.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2013-07-17
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-09-02
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät 59.080.70
93.080.20
90.015.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=242601

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 15382