STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 15258

CEN/TC 229, RTT, Standardit

Betonivalmisosat. Tukimuurit


Precast concrete products. Retaining wall elements

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee tukimuurien rakentamiseen käytettävien, normaalipainoisesta raudoittamattomasta, raudoitetusta tai esijännitetystä betonista valmistettujen betonielementtien vaatimukset, toiminnalliset peruskriteerit
ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi tukimuurien osina esimerkiksi seuraavissa sovelluksissa:
— kaivantojen ja ojien tukirakenteena
— teiden, laitureiden jne. maatäyttöjen tukirakenteena
— sillan maatuissa ja niiden sivuseinissä
— useiden erilaisten irtomateriaalien kuten hiekan, soran jne. tukirakenteena.
Opastavassa liitteessä B on esimerkkejä eräistä tässä eurooppalaisessa standardissa käsitellyistä betonielementeistä.
Tuotteita voidaan käyttää maanjäristysalueilla edellyttäen, että ne täyttävät tätä käyttöä koskevat erityisvaatimukset.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu:
— nestesäiliöiden tukimuureiksi tarkoitetut tuotteet
— tukimuurit 1,0 m korkeuteen asti ja elementit, jotka on asennettu muodostamaan korkeintaan 1,0 m korkeita tukimuureja (esim. pinottavat kukkalaatikot seinäkkeinä), jos niitä käytetään sekundäärisille kuormille (maksimissaan vaakasuuntainen
maantäyttö ja kevyt täyttömaan tiivistämiskuorma)
— pinottavat istutuslaatikkotuotteet, jotka toimivat ainoastaan julkisivuna ja joihin ei kohdistu mitään kuormituksia (kuten maanpainekuormat, maantien kuormitukset jne.)
— elementtiponttiseinät (betoniponttipaalutus).

Standardin soveltamisala en This European Standard deals with the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast elements made of plain, reinforced or prestressed normal weight concrete, used for the construction of retaining walls.
The products covered by this European Standard are intended to be used as part of retaining walls in applications such as:
– to retain natural ground excavations and trenches;
– to retain earth fills for roads, platforms, etc.;
– in bridge abutments and their flank walls;
– to retain several kinds of loose materials such as sand, gravel, etc.
Some examples of precast elements considered in this European Standard are shown in the Informative Annex B.
The products may be used in seismic areas on condition that they fulfil the requirements specific to this use.
This European Standard does not cover:
– products for retaining walls of tanks or reservoirs of liquids;
– retaining wall elements up to a height of 1,0 m and those assembled to form retaining walls of up to 1,0 m in height (e.g. stacked flower boxes for dwarf walls) if the corresponding retaining wall is used for secondary loads (max. horizontal earth fill and with light surcharge);
– products for stacked planting boxes, having only façade functions, and therefore not submitted to any loads (such as earth pressure loads, highway load effects, etc.);
– precast diaphragm walls (concrete sheet piling).
Soveltamisstandardi SFS 7026
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=180185
CENin julkaisupäivämäärä 2008-10-15
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2009-02-16
Tekninen komitea CEN/TC 229
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 017 Betonivalmisosat CEN/TC 229
Toimialayhdyshenkilö Janne Kihula
Tuoteryhmät 91.100.30
90.021.10
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=195443

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 15258