STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 1520

CEN/TC 177, RTT, Standardit

Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistetut rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitetut elementit


Prefabricated reinforced components of lightweight aggregate concrete with open structure with structural or non-structural reinforcement

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen asiakirja käsittelee harvasta kevytrunkoainebetonista valmistettuja rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitettuja elementtejä, joita käytetään rakennuksissa
a) rakenteellisina elementteinä:
— kantavina seinäelementteinä (umpielementit, onteloelementit tai monikerroselementit)
— tukimuurielementteinä (umpielementit) ilman mitoitusta täyttömaan tiivistämiskuormille tai mitoitettuna täyttömaan tiivistämiskuormille
— kattoelementteinä (umpielementit, onteloelementit tai monikerroselementit)
— lattiaelementteinä (umpielementit, onteloelementit tai monikerroselementit)
— lineaarielementteinä (palkit ja pilasterit).
b) ei-rakenteellisina elementteinä:
— ei-kantavina seinäelementteinä (esim. väliseininä)
— verhouselementteinä (ilman kiinnikkeitä), jotka on tarkoitettu käytettäviksi rakennusten julkisivuissa
— pieninä kanaalielementteinä, jotka on tarkoitettu muodostamaan putki- ja kaapelikanavia
— melueste-elementteinä.
HUOM. 1 Elementtejä voidaan kantavan ja peittävän tehtävänsä lisäksi käyttää parantamaan palonkestävyyttä, ääneneristävyyttä ja lämmöneristävyyttä.
Tämän standardin mukaiset elementit on tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa ei-dynaamisille kuormituksille, ellei tämän eurooppalaisen standardin kysymykseen tulevissa kohdissa ole esitetty erityisiä toimenpiteitä.
Termi ”raudoitettu” viittaa raudoitukseen, jota käytetään sekä rakenteellisissa että ei-rakenteellisissa tarkoituksissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske:
— elementtien käyttöön liittyviä sääntöjä rakenteissa
— liitoksia (lukuun ottamatta niiden lujuutta)
— kiinnikkeitä
— ulkoelementtien pinnoittamista, esim. päällystämistä verhouslaatoilla.
HUOM. 2 Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistettuja rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitettuja elementtejä voidaan käyttää meluesteinä, jos ne suunnitellaan täyttämään myös standardin EN 14388 vaatimukset.

Standardin soveltamisala en This European Standard is for prefabricated components of lightweight aggregate concrete (LAC) with open structure and with structural or non-structural reinforcement intended to be used in building construction
a) for structural elements:
– loadbearing wall components (solid, hollow core or multilayer);
– retaining wall components (solid) with or without surcharge loading;
– roof components (solid, hollow core or multilayer);
– floor components (solid, hollow core or multilayer);
– linear components (beams or piers).
b) for non-structural elements:
– non-loadbearing wall components (e.g. for partition walls);
– cladding components (without fixtures) intended to be used for external facades of buildings;
– small box culverts used to form channels for the enclosure of services;
– components for noise barriers.
NOTE 1 In addition to their loadbearing and encasing function, components can also be used to provide fire resistance, sound insulation and thermal insulation.
Components covered by this European Standard are only intended to be subjected to predominantly non-dynamic actions, unless special measures are introduced in the relevant clauses of this European Standard.
The term ”reinforced” relates to reinforcement used for both structural and non-structural purposes.
This European Standard does not cover:
– rules for the application of these components in structures;
– joints (except their strength);
– fixtures;
– finishes for external components, such as tiling.
NOTE 2 LAC components can be used in noise barriers if they are designed to fulfil also the requirements of EN 14388.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2011-03-16
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2011-09-19
Tekninen komitea CEN/TC 177
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SP 014 Kevytbetonielementit CEN/TC 177
Toimialayhdyshenkilö Kari Silvennoinen
Tuoteryhmät 90.021.10
91.100.30
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ rakenteellinen käyttö
AVCP-luokka 4 ei-rakenteellinen käyttö tai puolirakenteellinen käyttö
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=235554

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 1520