STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14891:2012 + AC:2012

CEN/TC 67, RTT, Standardit

Keraamisen laatoituksen alla käytettävät nestemäisenä levitettävät vedeneristeet. Vaatimukset, testausmenetelmät, vaatimustenmukaisuuden arviointi, luokittelu ja merkintä


Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesives. Requirements, test methods, evaluation of conformity, classification and designation

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi soveltuu kaikille keraamisen laatoituksen alla ulkotilakäyttöön seinä- ja lattiapinnoille sekä uima-altaissa käytettäville nestemäisenä levitettäville vedeneristeille, jotka perustuvat polymeerimodifioituihin sementtipitoisiin laasteihin, dispersioihin ja reaktiohartsipinnoitteisiin.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään keraamisen laatoituksen alla käytettäviä nestemäisenä levitettäviä vedeneristeitä koskeva terminologia sekä määritellään testausmenetelmät ja toiminnalliset vaatimukset, jotka liittyvät myös keraamisten laattojen kiinnitysaineisiin.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään keraamisen laatoituksen alla käytettävien nestemäisenä levitettävien vedeneristeiden vaatimustenmukaisuuden arviointi, luokittelu ja merkintä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole suosituksia keraamisten laattojen ja laastien suunnittelusta eikä asentamisesta yhdessä vedeneristeiden kanssa.
HUOM. 1 Nestemäisenä levitettäviä vedeneristeitä voidaan käyttää myös muuntyyppisten laattojen (luonnonkivilaatat ja keinokivet, jne.) alla, kun vedeneristeet eivät vaikuta haitallisesti näihin materiaaleihin.
HUOM. 2 Tämän eurooppalaisen standardin käyttäjän olisi tunnettava tavanomaiset laboratoriokäytännöt. Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole tarkoitus osoittaa kaikkia sen käyttöön liittyviä turvallisuusongelmia. Tämän eurooppalaisen standardin käyttäjän vastuulla on laatia tarvittavat terveys- ja turvallisuuskäytännöt sekä varmistaa, että ne täyttävät eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset.

Standardin soveltamisala en This European Standard applies to all liquid-applied water impermeable products, based on polymer modified cementitious mortars, dispersions and reaction resin coatings, used beneath ceramic tiling, for external tile installations on walls and floors and in swimming pools.
This European Standard gives the terminology concerning the products and specifies the test methods and the values of performance requirements for liquid-applied water impermeable products associated with tile adhesives.
This European Standard specifies the evaluation of conformity and the classification and designation of liquid-applied water impermeable products beneath ceramic tiling.
This European Standard does not contain recommendations for the design and installation of ceramic tiles and grouts in combination with water impermeable products.
NOTE 1 Liquid-applied water impermeable products may also be used beneath other types of tiles (natural and agglomerated stones, etc.), where they do not adversely affect these materials.
NOTE 2 The user of this European Standard should be familiar with normal laboratory practice. This European Standard does not purport to address all the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user to establish appropriate health and safety practices and to ensure compliance with any European and national regulatory conditions.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2012-04-25
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2012-08-13
Tekninen komitea CEN/TC 67
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SP 030 Keraamiset laatat CEN/TC 67
Toimialayhdyshenkilö Kari Silvennoinen
Tuoteryhmät 91.100.25
91.100.50
90.015.10
Lisätietoja AVCP-luokka 3 kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=453772

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 14891:2012 + AC:2012