STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13986 + A1

CEN/TC 112, RTT, Standardit

Puulevyt rakennuskäytössä. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä


Wood-based panels for use in construction. Characteristics, evaluation of conformity and marking

Standardin soveltamisala fi Tämä asiakirja määrittelee puulevyt rakennuskäytössä sekä perusominaisuudet ja asianmukaiset testausmenetelmät perusominaisuuksien määrittämiseksi pinnoittamattomille, pinnoitetuille, viilutetuille tai maalatuille puulevyille:
• sisäkäyttöön kantavina rakenneosina kuivissa olosuhteissa1
• sisäkäyttöön (tai suojattuun ulkokäyttöön) kantavina rakenneosina kosteissa olosuhteissa2
• ulkokäyttöön kantavina rakenneosina3
• sisäkäyttöön ei-kantavina rakenneosina kuivissa olosuhteissa1)
• sisäkäyttöön (tai suojattuun ulkokäyttöön) ei-kantavina rakenneosina kosteissa olosuhteissa2)
• ulkokäyttöön ei-kantavina rakenneosina3)
• käyttöön kannatettuina lattialevyinä kuivissa1) tai kosteissa2) tai ulko-olosuhteissa3)
• käyttöön kannatettuina kattolevyinä kuivissa1) tai kosteissa2) tai ulko-olosuhteissa3)
• käyttöön pystytuettuina seinälevyinä kuivissa1) tai kosteissa2) tai ulko-olosuhteissa3).
Standardissa esitetään menetelmät vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset tuotteiden merkinnälle.
Tämä asiakirja kattaa liimapuulevyjen, viilupuun (LVL)4, vanerin, OSB:n, lastulevyjen (hartsiliimattujen) tai sementtilastulevyjen, märkämenetelmäkuitulevyjen (kovien, puolikovien ja huokoisten kuitulevyjen) sekä kuivamenetelmäkuitulevyjen (MDF) rakennuskäytön. Ne voivat sisältää kemiallisia aineita, jotka parantavat niiden palokäyttäytymistä ja biologista kestävyyttä esim. sieniä ja hyönteisiä vastaan.
Tämä asiakirja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi niihin puulevyihin, joita ei ole tarkoitettu rakennuskäyttöön.

Standardin soveltamisala en This document defines wood-based panels for use in construction and specifies the relevant characteristics and the appropriate test methods to determine these characteristics for wood-based panels, unfaced, overlaid, veneered or coated:
– for internal use as structural components in dry conditions ) ;
– for internal (or protected external) use as structural components in humid conditions ) ;
– for external use as structural components ) ;
– for internal use as non-structural components in dry conditions1);
– for internal (or protected external) uses as non structural components in humid conditions2);
– for external use as non-structural components3);
– for use as structural floor decking on joists in dry1) or humid2) or external3) conditions;
– for use as structural roof decking on joists in dry1) or humid2) or external3) conditions;
– for use as structural wall sheathing on studs in dry1) or humid2) or external3) conditions.
It provides for the evaluation of conformity and the requirements for marking these products.
This document covers wood-based panels in the form of solid wood panels, LVL ) , plywood, OSB, particleboards (chipboards) either resin- or cement-bonded, wet process fibreboards (hardboards, medium boards, softboards) and dry process fibreboards (MDF) for use in construction. They may contain chemical agents to improve their reaction to fire and their resistance to biological attack, e.g. by fungi and insects.
This document is not intended to be applicable to wood-based panels for use in non-constructional applications.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2015-04-01
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-04-27
Tekninen komitea CEN/TC 112
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 006 Puulevyt CEN/TC 112
Toimialayhdyshenkilö Jenni Ilpala
Tuoteryhmät 90.034
79.060.01
Lisätietoja EN 13986 on ns. umbrella tuotestandardi, joka kattaa vanerit, lastulevyt, kuitulevyt, MDF-levyt, OSB-levyt ja kertopuulevyt.
Keskeiset viitestandardit ovat: SFS-EN 636, SFS-EN 312, SFS-EN 622-1…5, SFS-EN 300, SFS-EN 12871 ja SFS-EN 14279.
AVCP: 1, 2+, 3, 4
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=422617

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13986 + A1