STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 13964:2014

CEN/TC 277, RTT, Standardit

Alakatot. Vaatimukset ja testimenetelmät


Suspended ceilings. Requirements and test methods

Standardin soveltamisala fi Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat sisäkattolevytys, alakattojen kannatinrakenteiden komponentit, kannatinrakennetuotejärjestelmät ja alakattotuotejärjestelmät, jotka on tarkoitettu saatettaviksi markkinoille. Standardin soveltamisalaan kuuluvat alakatot, jotka saatetaan markkinoille asennusvalmiina alakattotuotejärjestelmänä, kannatinrakennetuotejärjestelminä sekä tällaisten kannatinrakenteiden yksittäisinä komponentteina ja sisäkattolevyinä. Standardiin sisältyvät testimenetelmät ja arviointimenetelmät sekä kriteerit, joiden mukaisesti arvioidaan tuotteiden vaatimustenmukaisuus tämän eurooppalaisen standardin vaatimusten suhteen.
Muiden eurooppalaisia standardien puuttuessa tässä standardissa määritellään yleisesti saatavilla olevien alakattojen kannatinrakenteiden ja sisäkattolevyjen mitat, toleranssit ja kyseeseen tulevat toiminnalliset ominaisuudet.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat seuraavat ominaisuudet:
— palokäyttäytyminen
— palonkestävyys (vain alakattotuotejärjestelmät)
— vaarallisten aineiden päästöt ja/tai pitoisuudet:
— haurasmurto-ominaisuudet (turvallinen murtuminen)/iskunkestävyys (vain alakattotuotejärjestelmät ja vain hauraasta materiaalista olevat alakattotuotejärjestelmien sisäkattolevyt)
— taivutusvetolujuus
— kantavuus, toleranssit ja mitat
— sähköturvallisuus (tappavan sähköiskun syntymisen estäminen niistä kohdista, jotka voivat muodostaa sähköä käyttäviä osia asennetusta sisäkatosta, kuten esim. ilmanvaihtolaitteet ja valaisinkalusteet)
— ilmaääneneristävyys (vain alakattotuotejärjestelmät)
— äänen absorptio (vain alakattotuotejärjestelmät ja sisäkattolevyt)
— lämmönjohtavuus (vain alakattotuotejärjestelmät ja sisäkattolevyt)
— alttius haitallisten mikro-organismien kasvulle
— kiinnityksen kestävyys (koskee mekaanisesti kiinnitettyjä komponentteja)
— taivutusvetolujuuden ja kuorman kestävyyden pitkäaikaiskestävyys kosteissa olosuhteissa.
Tässä eurooppalaisessa standardissa asetetaan myös vaatimuksia:
— värille ja valon heijastumiselle
— asennukselle.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu seuraavat rakenteet:
— muiden yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien soveltamisalaan kuuluvat alakattojen kannatinrakenteet ja sisäkattolevyt, sellaiset paikalla valmistetut muiden eurooppalaisten teknisten spesifikaatioiden soveltamisalaan kuuluvat sisäkatot, joista asentaja, ei komponenttien valmistaja, ottaa vastuun sen varmistamisesta, että asennettu sisäkatto täyttää kaikki sitä koskevat lainsäädännön vaatimukset
— standardin EN 14716 soveltamisalaan kuuluvat jännitetyt tekstiilikatot
— liikkuvien rakennusten, asuntovaunujen ja muiden liikennevälineiden sisäkatot
— ominaisuudet niissä erityiskäyttötarkoituksissa, joissa tarvitaan muita lisäominaisuuksia kuin tässä eurooppalaisessa standardissa esitettyjä tuotteen kelpoisuuden osoittamiseksi
— sisäkattoja, joille on vesitiiviyttä koskevia vaatimuksia
— ulkotiloissa (tunnelit, katokset, jakeluasemat, pylväskäy

Standardin soveltamisala en This European Standard covers membranes, individual substructure components, substructure kits and suspended ceiling kits intended to be placed on the market. It covers suspended ceilings sold as a complete kit, substructures placed on the market as kits, individual components (products) of such substructures, and membrane components. It includes test methods and methods of assessment, as well as provisions for the evaluation of conformity and for the marking of the products to the requirements of this European Standard.
In the absence of any other European Standard, this European Standard specifies dimensions, tolerances and, where relevant, performance requirements, for commonly available ceiling substructures and membrane components.
This European Standard covers the following characteristics:
– reaction to fire;
– fire resistance (suspended ceiling kits only);
– release and/or content of dangerous substances:
– release of asbestos (content) (suspended ceiling kits and membrane components only);
– release of formaldehyde (suspended ceiling kits and membrane components only);
– other dangerous substances;
– shatter properties (safe breakage)/impact resistance (for suspended ceiling kits and membrane components of brittle materials in suspended ceiling kits only);
– flexural tensile strength;
– load bearing capacity, tolerances and dimensions;
– electrical safety (as adequacy of the product to avoid electrocution from installations that may be part of the assembled ceiling, using electricity, such as ventilation devices and lighting);
– direct airborne sound insulation (suspended ceiling kits only);
– sound absorption (suspended ceiling kits and membrane components only);
– thermal conductivity (suspended ceiling kits and membrane components only);
– susceptibility to the growth of harmful micro-organisms;
– resistance to fixings (relevant for components that are mechanically fixed);
– durability of flexural tensile strength and load bearing capacity against moisture.
This European Standard also covers the following requirements:
– colour and light reflectance;
– installation.
This European Standard does not cover the following:
– ceiling substructures and membrane component covered by other harmonised European Standards, for insitu formed ceilings, covered by other European technical specifications, for which it is the installer, not the component manufacturer, who takes responsibility for ensuring that the complete installed suspended ceiling meets any regulatory requirements to which it is subject;
– stretched ceilings covered by EN 14716;
– ceilings in mobile buildings, caravans and other forms of transportation;
– characteristics needed for special applications, for which additional characteristics other than covered by this European Standard would need to be complied with;
– suspended ceilings intended for uses in ceilings subject to water penetration requirements;
– ceilings used externally where requirements other than covered by this st
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2014-03-12
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2014-04-22
Tekninen komitea CEN/TC 277
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SP 022 Alaslasketut katot CEN/TC 277
Toimialayhdyshenkilö Kari Silvennoinen
Tuoteryhmät 91.060.30
90.032.50
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kun palokäyttäytymisvaatimuksia tuotteelle, joka on palosuojakäsitelty
AVCP-luokka 3 kun palokäyttäytymisvaatimuksia tai vaarallisten aineiden päästöjä tai käyttöturvallisuutta koskevia vaatimuksia
AVCP-luokka 4 muut käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=656779

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 13964:2014