STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 13747 + A2

CEN/TC 229, RTT, Standardit

Betonivalmisosat. Kuorilaatat


Precast concrete products. Floor plates for floor systems

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset, toiminnalliset peruskriteerit ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin standardin EN 1992-1-1:2004 mukaisesta raudoitetusta tai esijännitetystä normaalipainoisesta betonista valmistetuille
kuorilaatoille, joita käytetään paikalla valetun betonin (liittovalun) kanssa liittolaattojen valmistamiseen. Liitteessä B on esitetty erityyppisiä kuorilaatoista valmistettuja liittolaattoja.
Näissä kuorilaatoissa, joissa voi olla kevennys, voi olla niihin valun aikana sisällytettyjä ansaita tai jäykisteripoja.
Ne tulee valmistaa tehtaassa muottiin valamalla, liukuvalamalla tai ekstrudoimalla.
|A2> Jos suurin osan mekaanisesta lujuudesta perustuu betonivalmisosan jäykisteripoihin, tuote kuuluu poikkileikkauksesta riippuen standardin EN 1168 tai EN 13224 soveltamisalaan. <A2|
Tämän standardin tarkoittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi kantavan välipohjan osana esim. seuraavissa sovellutuksissa:
— rakennusten lattiat ja katot (mukaan lukien teollisuus- ja varastorakennukset, julkiset rakennukset kuten koulut, sairaalat jne.)
— pysäköinti- ja liikennealueet
— kanaalien katteet
— jne.
|A2> Siltojen kansien kuorilaatat kuuluvat standardin EN 15050 soveltamisalaan, eivät tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan. <A2|
Tuotteita voidaan käyttää maanjäristysalueilla, jos ne täyttävät nimenomaisesti tätä käyttöä koskevat vaatimukset.
Standardi ei koske seuraavia:
— raudoitetut |A1> ja esijännitetyt <A1| kuorilaatat, joiden nimellispaksuus on alle 40 mm
— esijännitetyt kuorilaatat, joiden nimellispaksuus on alle 50 mm |A1> ja joissa ei ole jäykisteripoja tai jäykisteansasta <A1|
— kuorilaatat, joiden yläpinta on standardin EN 1992-1-1:2004 kohdan 6.2.5 määritelmän mukaisesti erittäin sileä.

Standardin soveltamisala en This European standard deals with the requirements, the basic performance criteria and evaluation of conformity for precast floor plates made of reinforced or prestressed normal weight concrete according to EN 1992-1-1:2004, used in conjunction with cast-in-situ concrete (topping) for the construction of composite floor slabs. Annex B gives different types of composite slabs made with floor plates.
These floor plates, with or without void formers, can include lattice girders or stiffening ribs incorporated during the precasting.
They shall be manufactured in factories by casting, slip forming or extrusion.
If major part of mechanical resistance is taken up by the precast stiffening ribs, the product belongs to EN 1168 or to EN 13224, according to the section.
The products covered by this standard are intended to be used as part of structural floors in applications such as:
– floors and roofs of buildings (including industrial and storage buildings, public buildings as schools, hospitals, etc.);
– parking/circulation areas;
– cover for culverts;
– etc.
Floor plates for bridge decks belong to the scope of EN 15050 and are not covered by this European Standard.
The products may be used in seismic areas provided they fulfil the requirements specific to this use.
This standard does not cover:
– reinforced and prestressed floor plates with a nominal thickness less than 40 mm;
– prestressed floor plates with a nominal thickness less than 50 mm without stiffening ribs or lattice girder;
– floor plates with a very smooth upper face, such as defined in 6.2.5 of EN 1992-1-1:2004.
Soveltamisstandardi SFS 7026
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=180185
CENin julkaisupäivämäärä 2010-03-24
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2010-08-23
Tekninen komitea CEN/TC 229
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 017 Betonivalmisosat CEN/TC 229
Toimialayhdyshenkilö Janne Kihula
Tuoteryhmät 91.100.30
90.021.10
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=151220

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 13747 + A2