STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13561:2004 + A1:2008

CEN/TC 33, RTT, Standardit

Ulkopuoliset kaihtimet. Toiminnalliset vaatimukset mukaan lukien turvallisuus


External blinds. Performance requirements including safety

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään rakennuksiin asennettujen ulkopuolisten kaihtimien toiminnalliset vaatimukset. Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat myös ulkopuolisten kaihtimien rakentamiseen, kuljetukseen, asennukseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät merkittävät vaaratekijät (katso konekäyttöisten ulkopuolisten kaihtimien merkittävien vaaratekijöiden luettelo liitteestä B).
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat seuraavan tyyppiset ja standardissa EN 12216 määritellyt ulkopuoliset kaihtimet rakenteesta ja materiaalista riippumatta:
— nivelvarsimarkiisi, nivelristikkovarsimarkiisi, taittovarsimarkiisi, liukuvarsimarkiisi, pystyrullamarkiisi, markisolette, julkisivumarkiisi, katosmarkiisi, terassikatosmarkiisi, korimarkiisi, ulkopuolinen hyönteissuoja
— valoa läpäisevä aurinkosuojakaihdin.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan ei kuulu tuulenpaineen kestävyys silloin, kun kyseessä ovat liikkumattomat tai osittain liikkuvat tuotteet, esim. kiinteät tai ylösnostettavat korimarkiisit tai valoa läpäisevät aurinkosuojakaihtimet. Niitä kuitenkin koskevat tuulenpaineen kestävyyden vaatimukset, mutta toistaiseksi testimenetelmiä ei ole otettu käyttöön.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voidaan käyttää manuaalisesti, jousivoimalla tai sähkömoottorilla (konekäyttöiset tuotteet).
Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu ulkopuoliset kaihtimet, jotka on valmistettu ennen tämän standardin julkaisupäivämäärää.
Tämän standardin soveltamisalaan ei kuulu melun vaimennus, jonka ei katsota olevan turvallisuusseikka.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the performance requirements which external blinds shall fulfil when fitted to a building. It deals also with the significant hazards for construction, transport, installation, operation and maintenance of the external blinds (see list of significant machine hazards in annex B).
It applies to all external blinds as well as similar products whatever their design and nature of the materials used, as follows and defined in EN 12216:
– folding arm awning, trellis arm awning, pivot arm awning, slide arm awning, vertical roller awning, marquisolette, façade awning, skylight awning, conservatory awning, Dutch awning, insect screen;
– solar screen.
This European Standard does not cover the wind resistance of fixed nor semi-fixed products, e.g. Dutch awnings, fixed or mobile and solar screen. They are not exempt from wind resistance requirements although no test methods have been established at the present time.
The products covered by this European Standard may be operated manually, with or without compensating springs or by means of electric motors (power operated products).
This document is not applicable to external blinds which are manufactured before the date of publication of this document.
Noise aspects are not treated in the standard because this is not considered a safety issue.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2008-10-01
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-11-24
Tekninen komitea CEN/TC 33
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 002 Ovet ja ikkunat CEN/TC 33, RTT/SR 001 Lukot ja rakennushelat CEN/TC 33/ WG 4
Toimialayhdyshenkilö Jenni Ilpala
Tuoteryhmät 91.060.50
90.035
Lisätietoja AVCP: 4
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=736908

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13561:2004 + A1:2008