STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 1337-8

CEN/TC 167, Standardit, VAYLA

Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit


Structural bearings. Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings

Standardin soveltamisala fi Tämä osa tätä eurooppalaista standardia koskee ohjauslaakereiden ja estolaakereiden suunnittelu- ja valmistusvaatimuksia.
Ohjauslaakereita ja estolaakereita ei ole tarkoitettu siirtämään pystysuuntaisia kuormia, mutta niitä voidaan käyttää yhdistelmänä yhdessä standardin EN 1337-1:2000 taulukon 1 mukaisten laakereiden kanssa.
HUOM. 1 Ohjauslaakerit ja estolaakerit on esitetty standardissa EN 1337–1:2000, taulukko 1, nro 8.1 ja 8.2. Yhdistelmälaakerit on esitetty standardin EN 1337–1:2000 taulukossa 1, estojen kanssa numeroissa 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3, ja 7.4, ja ohjainten kanssa numeroissa 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 ja 7.3.
HUOM. 2 Esimerkkejä yhdistelmälaakereista on annettu liitteessä B.
Vähimmäiskäyttölämpötila riippuu siitä, millaisia materiaalien ominaisuudet ovat kun niitä käytetään määritetyssä lämpötilassa, sekä tämän eurooppalaisen standardin viittauksin varustetuissa osissa annetuista raja-arvoista.
HUOM. 3 Tietyissä olosuhteissa eurooppalaisen standardin tässä osassa kuvattujen laakereiden pitää pystyä toimimaan vaakatasosta kallistetussa tasossa. Sellaisissa olosuhteissa termit ”pystysuuntainen” ja ”vaakasuuntainen” pitää tulkita tarkoituksenmukaisesti.

Standardin soveltamisala en This Part of this European Standard deals with the requirements for the design and manufacture of Guide Bearings and Restraint Bearings.
Guide Bearings and Restraint Bearings are not intended to transmit vertical loads but they may be combined in one unit with bearings in accordance. EN 1337-1:2000, Table 1.
NOTE 1 Guide Bearings and Restraint Bearings are shown in EN 1337-1:2000, Table 1, No. 8.1 and 8.2. For combined bearings see EN 1337-1:2000, Table 1, bearing Nos. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3, and 7.4 with restraints and Nos. 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 and 7.3 with guides.
NOTE 2 Examples of combined bearings are given in Annex B.
The minimum operating temperature depends on the materials’ properties used at the required temperature and the limitations given in the referenced parts of this European Standard.
NOTE 3 In certain circumstances the bearings described in this part of this European Standard may be required to operate in a plane inclined to the horizontal. In such circumstances the terms ”vertical” and ”horizontal” should be interpreted appropriately.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2007-10-10
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-03-25
Tekninen komitea CEN/TC 167
Toimialayhteisö VAYLA
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Antti Rytkönen
Tuoteryhmät 90.021.50
91.010.30
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset ovat kriittiset
AVCP-luokka 3 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset eivät ole kriittiset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=96201

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1337-8