STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 1337-5

CEN/TC 167, Standardit, VAYLA

Rakennelaakerit. Osa 5: Kumipesälaakerit


Structural bearings. Part 5: Pot bearings

Standardin soveltamisala fi SoveltamisalaTämä osa standardia EN 1337 määrittelee sellaisten kumipesälaakereiden suunnittelu- ja valmistusvaatimukset, joiden käyttölämpötila on välillä -40 °C ja 50 °C.Tämä osa standardia EN 1337 ei koske muista kuin kohdassa 5 määritellyistä materiaaleista valmistettuja kumipesälaake-reita.Laakerit, joihin kohdistuu ominaiskuormitusyhdistelmästä johtuva suurempi kuin 0,030 rad:in kiertymä αd (ks. kuva 2) tai joiden kumilevyn halkaisija on suurempi kuin 1500 mm, eivät kuulu standardin EN 1337 tämän osan soveltamisalaan.Riippuen rakennuspaikan ilmastosta, laakerit voidaan suunnitella jommallekummalle seuraavista vähimmäiskäyttölämpöti-laan liittyvistä luokista (alin ilman lämpötila varjossa): -25 °C tai -40 °C.Siirtymien sallimiseksi kumipesälaakereita voidaan käyttää yhdessä standardin EN 1337-2 mukaisten liukuelementtien kanssa.HUOM. Rakennuspaikan alin ilman lämpötila on todettava meteorologisista tiedoista 120 vuoden ajalta. On huomioitava korkeudesta ja paikalli-sista poikkeusoloista, kuten hallanarkuudesta ja suojaisista alavista alueista, johtuvat lämpötilan korjaukset, mikäli meteorologiset tiedot koskevat tietyn paikan sijasta laajempaa aluetta.

Standardin soveltamisala en This part of EN 1337 specifies the requirements for the design and manufacture of pot bearings which will be used for operating temperatures between – 40 °C and 50 °C.
This part of EN 1337 does not apply to pot bearings made with other materials than those specified in clause 5.
Bearings which are subjected to rotation ad greater than 0,030 rad (see Figure 2) under the characteristic combination of actions or which incorporate elastomeric pads larger than 1500 mm in diameter are beyond the scope of this document.
Depending on the climatic region where the construction work is located the bearings can be designed to one of the following classes related to minimum operating temperatures (the minimum shade air temperatures): – 25 °C or – 40 °C.
When required to accommodate translational movements, pot bearings may be combined with sliding elements in accordance with EN 1337-2.
NOTE The minimum shade air temperature for a location should be obtained from meteorological data appropriate to a 120 year return period. Consideration should be given to adjustment of this temperature for height and local divergence such as frost pockets and sheltered low-lying areas if the data obtained applies to a general area rather than to a specific location.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2005-03-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2005-11-28
Tekninen komitea CEN/TC 167
Toimialayhteisö VAYLA
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Antti Rytkönen
Tuoteryhmät 93.020
90.021.50
91.010.30
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset ovat kriittiset
AVCP-luokka 3 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset eivät ole kriittiset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=6317

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 1337-5