STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 13252:2016

CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet


Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required for use in drainage systems

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään kuivatusjärjestelmien rakentamisessa käytettävien geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuudet ja tarvittavat testausmenetelmät.
Geotekstiilien tai vastaavien tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on täyttää yksi tai useampia seuraavista tehtävistä: suodattaminen, erottaminen ja kuivattaminen. Erottamistehtävää käytetään aina yhdessä suodattamisen tai kuivattamisen kanssa, joten erottamistehtävää ei määritellä koskaan yksinään.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske standardissa EN ISO 10318-1 määriteltyjä geoeristeitä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, jotka valmistajien ja toimittajien on täytettävä.
Tietyt sovellustapaukset voivat sisältää lisäominaisuuksia ja (mieluiten standardoituja) testausmenetelmiä koskevia vaatimuksia, mikäli ne ovat teknisesti perusteltuja.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää suunnitteluarvojen johtamiseen käyttämällä standardissa EN 1997-1 (eurokoodi 7) esitettyjen määritelmien yhteydessä esitettyjä kertoimia, kuten varmuuslukuja. Tuotteen suunniteltu käyttöikä olisi määritettävä, koska sen tehtävä saattaa olla väliaikainen, esimerkiksi rakentamisen ajalle suunniteltu, tai pysyvä, koko rakenteen käyttöiän ajaksi tarkoitettu.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the relevant characteristics of geotextiles and geotextile-related products used in drainage systems and the appropriate test methods to determine these characteristics.
The intended use of these geotextiles or geotextile-related products is to fulfil one or more of the following functions: filtration, separation and drainage. The separation function is always used in conjunction with filtration or drainage. Accordingly, separation will never be specified alone.
This European Standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318 1.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance of the product to this European Standard and for factory production control procedures.
This European Standard defines requirements to be met by manufacturers and distributors with regard to the presentation of product properties.
Particular application cases may contain requirements regarding additional properties and – preferably standardized – test methods, if they are technically relevant.
This European Standard may be used to derive design values by taking into account factors within the context of the definitions given in EN 1997 1 (Eurocode 7), e.g. factors of safety. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the structure.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2016-10-12
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-10-21
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät 59.080.70
90.015.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ geosynteettinen tuote suodattamiseen ja kuivatukseen

AVCP-luokka 4 geosynteettinen tuote erottamiseen

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=445201

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 13252:2016