STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13250:2016

CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Rautateiden rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet


Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required for use in the construction of railways

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään rautateiden rakentamisessa käytettävien geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuudet ja tarvittavat testausmenetelmät.
Geotekstiilien tai vastaavien tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on täyttää yksi tai useampia seuraavista tehtävistä: suodattaminen, erottaminen ja lujittaminen.
Erottamistehtävää käytetään aina yhdessä suodattamisen tai lujittamisen kanssa, joten erottamistehtävää ei määritellä koskaan yksinään.
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan radan rakennekerrosten tukikerrokseen tai pengertäytteeseen.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske standardissa EN ISO 10318-1 määriteltyjä geoeristeitä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.
Tietyt sovellustapaukset voivat sisältää lisäominaisuuksia ja (mieluiten standardoituja) testausmenetelmiä koskevia vaatimuksia, mikäli ne ovat teknisesti perusteltuja.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää suunnitteluarvojen johtamiseen käyttämällä standardissa EN 1997-1 (eurokoodi 7) esitettyjen määritelmien yhteydessä esitettyjä kertoimia, kuten varmuuslukuja. Tuotteen suunniteltu käyttöikä olisi määritettävä, koska sen tehtävä saattaa olla väliaikainen, esimerkiksi rakentamisen ajalle suunniteltu, tai pysyvä, koko rakenteen käyttöiän ajaksi tarkoitettu.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the relevant characteristics of geotextiles and geotextile-related products used in the construction of railways, and the appropriate test methods to determine these characteristics.
The intended use of these geotextiles or geotextile-related products is to fulfil one or more of the following functions: filtration, separation, and reinforcement.
The separation function will always occur in conjunction with filtration or reinforcement, and hence will not be specified alone.
This European Standard applies in superstructure-ballast or substructure-blanket layer, within a sub-grade.
This European Standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318 1.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance of the product to this European Standard and for factory production control procedures.
Particular application cases may contain requirements regarding additional properties and – preferably standardized – test methods, if they are technically relevant.
This European Standard may be used to derive design values by taking into account factors within the context of the definitions given in EN 1997 1 (Eurocode 7), e.g. factors of safety. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the structure.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2016-10-12
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-10-21
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät 59.080.70
90.015.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ geosynteettinen tuote suodattamiseen ja lujittamiseen

AVCP-luokka 4 geosynteettinen tuote erottamiseen

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=443269

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13250:2016