STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13245-2 + AC

CEN/TC 249, KEMESTA, Standardit

Muovit. Rakentamiskäyttökohteisiin tarkoitetut kovat polyvinyylikloridit (PVC-U) ja solupolyvinyylikloridiprofiilit (PVC-UE). Osa 2: Sisä- ja ulkoseiniin ja kattoihin tarkoitetut PVC-U- ja PVC-UE-profiilit


Plastics. Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications. Part 2: PVC-U profiles and PVC-UE profiles for internal and external wall and ceiling finishes

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään sisä- ja ulkoseiniin ja kattoihin tarkoitettuja kovia polyvinyylikloridiprofiileja (PVC-U) ja solupolyvinyylikloridiprofiileja (PVC-UE) koskevat terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Standardissa määritellään myös tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät sekä merkintää koskevat vaatimukset.
Standardin kattamat tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi seinien ja kattojen viimeistelyssä sekä sisä- että ulkotiloissa valmistajan ohjeiden mukaisesti, joihin voi sisältyä vaatimuksia kiinnityksestä.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu sähkönjakeluun tarkoitetut sähkökaapelien, tietoliikenne- kaapelien ja runkoverkkojen profiilit, katonrajan tuotteet (räystäät, katon alapinta), kuten räystäskourut, sisäkäyttöön tarkoitetut kehysprofiilit, kuten ikkunalaudat, tai ikkunoihin ja oviin tarkoitetut profiilit.1

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the health and safety requirements for unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles and cellular unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-UE) profiles for interior and exterior wall and ceiling finishes. It also specifies methods for the evaluation of conformity of the products to the requirements, and includes requirements for their marking.
The products are intended for use as wall and ceiling finishes for internal and external applications according to the manufacturer’s specifications, which may include specifications for the fixings.
Profiles for the management of electrical power cables, communication cables and power track systems used for the distribution of electrical power, roofline products (fascia and soffit) including guttering, internal trim profiles including window boards and profiles for windows or doors are not covered by this European Standard.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2008-09-17
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2009-03-09
Tekninen komitea CEN/TC 249
Toimialayhteisö KEMESTA
Standardointiryhmä Kemesta 04 Muovit
Toimialayhdyshenkilö Minna Annala
Tuoteryhmät 83.140.99
90.032.20
Lisätietoja AVCP-luokka 1 palokäyttäytymisvaatimuksia luokissa A1, A2, B ja C sekä rajattu orgaanisen materiaalin määrää

AVCP-luokka 3 palokäyttäytymisvaatimuksia luokissa A1, A2, B ja C tai vaarallisten aineiden päästöjä koskevia vaatimuksia

AVCP-luokka 4 muut käyttökohteet

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=228078

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13245-2 + AC