STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 13242:2003 + A1:2008

CEN/TC 154, RTT, Standardit

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset


Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittele ominaisuudet maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettäville sitomattomille ja hydraulisesti sidotuille kiviaineksille, jotka on valmistettu luonnonkiviaineksesta, keinokiviaineksesta tai uusiokiviaineksesta.
Standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän eurooppalaisen standardin suhteen.
HUOM. 1 Rakentamisessa käytettävien kiviainesten tulisi täyttää kaikki tämän eurooppalaisen standardin vaatimukset. Mandaattiin M/125 ”Aggregates” sisältyvät tunnetut ja perinteiset luonnonkiviainekset sekä keinokiviainekset ja joitakin materiaaleja uusista tai tuntemattomista esiintymistä. Standardien soveltamisaloihin kuuluvat uusiokiviainekset, joiden uusien testausmenetelmien valmistelu on edennyt pitkälle. Sekundaarisista esiintymistä peräisin olevien tuntemattomien materiaalien osalta standardisointi on aloitettu vasta äskettäin, ja lisää aikaa tarvitaan näiden materiaalien alkuperän ja ominaisuuksien määrittämiseen selkeästi. Sillä aikaa markkinoille tuotavien, tuntemattomasta materiaalista koostuvien kiviainesten on täytettävä tämän standardin ja kansallisten määräysten vaarallisia aineita koskevat vaatimukset (ks. tämän standardin liite ZA) kiviainesten suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti. Lisäominaisuuksia ja -vaatimuksia voidaan spesifioida tapauskohtaisesti perustuen kiviaineksesta saatuun kokemukseen ja määritellä erityisissä sopimusasiakirjoissa.
HUOM. 2 Kevytkiviaineksen ominaisuudet on määritelty standardissa EN 13055-1.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the properties of aggregates obtained by processing natural or manufactured or recycled materials for hydraulically bound and unbound materials for civil engineering work and road construction.
It provides for the evaluation of conformity of the products to this European Standard.
NOTE 1 Aggregates used in construction should comply with all the requirements of this European Standard. As well as familiar and traditional natural and manufactured aggregates Mandate M/125 ”Aggregates” included recycled aggregates and some materials from new or unfamiliar sources. Recycled aggregates are included in the standards and new test methods for them are at an advanced stage of preparation. For unfamiliar materials from secondary sources, however, the work on standardisation has only started recently and more time is needed to define clearly the origins and characteristics of these materials. In the meantime such unfamiliar materials when placed on the market as aggregates must comply fully with this standard and national regulations for dangerous substances (see Annex ZA of the standard) depending upon their intended use. Additional characteristics and requirements may be specified on a case by case basis depending upon experience of use of the product, and defined in specific contractual documents.
NOTE 2 Properties for lightweight aggregates are specified in EN 13055-2.
Soveltamisstandardi SFS 7005:2022
     Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=1146636
CENin julkaisupäivämäärä 2007-12-12
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2022-03-18
Tekninen komitea CEN/TC 154
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 011 Kiviainekset CEN/TC 154
Toimialayhdyshenkilö Tuuli Kunnas
Tuoteryhmät 91.100.15
90.011.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ käyttökohteissa, joissa on korkeat turvallisuusvaatimukset (kansallinen päätös)
AVCP-luokka 4 käyttökohteissa, joissa ei ole korkeita turvallisuusvaatimuksia (kansallinen päätös)

Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 2+ sovelletaan seuraaviin kiviaineksiin seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten katsotaan olevan korkeat:
1) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonikiviainekset ja kevytkiviainekset
2) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
3) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset
4) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
5) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset sekä
6) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit.

Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 4 sovelletaan seuraaville kiviaineksille seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten ei katsota olevan korkeat:
1) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonikiviainekset
2) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainekset
3) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonin fillerikiviainekset
4) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainesfillerit
5) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin sekä kantavien ja ei-kantavien rakenteiden tasauslaasteihin, tasoitelaasteihin ja rappauslaasteihin käytettävät laastikiviainekset ja laastin fillerikiviainekset
6) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainekset
7) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainesfillerit sekä
8) piha-alueilla käytettävät asfaltti- ja pintauskiviainekset, asfaltti- ja pintauskevytkiviainekset, asfaltin ja asfaltinpintauksen fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit, sitomattomien ja hydraulisesti sidottujen rakenteiden kiviainekset ja kevytkiviainekset sekä suojakivet.

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=103099

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 13242:2003 + A1:2008