STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

Huom! jos haet useammalla hakusanalla, erota sanat pilkulla (esim. kivi,lasi)

Etsi hakusanoilla

Etsi teknisellä komitealla

Etsi toimialayhteisöllä

SFS-EN 13055-1 + AC

CEN/TC 154, RTT, Standardit

Kevytkiviainekset. Osa 1: Betonin, laastin ja juotoslaastin kevytkiviainekset


Lightweight aggregates. Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout

Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee ominaisuudet rakennuksissa, teissä ja maa- ja vesirakentamisessa käytettäville betonin, laastin ja juotoslaastin kevytkiviaineksille ja kevytfillerikiviaineksille, jotka on valmistettu luonnonmateriaaleista, teollisesti valmistetuista materiaaleista ja uusiomateriaaleista ja niiden seoksista.
Tämä eurooppalainen standardi koskee mineraalista alkuperää olevia kevytkiviaineksia, joiden kiintotiheys on enintään 2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3) tai irtotiheys enintään 1 200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) mukaan lukien seuraavat kiviainekset:
a) luonnonkiviainekset
b) luonnonmateriaaleista ja/tai teollisuusprosessien sivutuotteista valmistetut kiviainekset
c) teollisuusprosessien sivutuotteet
d) uusiokiviainekset.
Standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän eurooppalaisen standardin suhteen.
Tässä standardissa esitetyt vaatimukset eivät ehkä tulee kysymykseen kaikentyyppisille kevytkiviaineksille. Erityissovellutuksissa vaatimuksia ja vaihteluvälejä voidaan soveltaa loppukäytön mukaisesti.
HUOM. Tämän eurooppalaisen standardin vaatimukset perustuvat kiviainestyypeistä vakiintuneilla käyttötavoilla saatuihin kokemuksiin. Varoivaisuutta tulee noudattaa, kun käsitellään kiviaineksia esiintymistä, joista ei ole tällaista käyttökokemusta, esim. uusiokiviainekset tai kiviainekset, jotka perustuvat tiettyihin teollisuuden sivutuotteisiin. Sellaiset kiviainekset, jotka vastaavat tämän eurooppalaisen standardin kaikkia vaatimuksia, voivat omata muita ominaisuuksia, jotka eivät sisälly mandaattiin M 125 ja jotka eivät päde suurimpaan osaan kiviaineksia, joilla on vakiintunut käyttö. Niiden soveltuvuutta voidaan vaadittaessa arvioida käyttöpaikalla vallitsevien säädösten mukaan.

Standardin soveltamisala en Diese Europäische Norm legt die Eigenschaften von leichten Gesteinskörnungen und leichte Gesteinskörnungen für Füller fest, die durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien und deren Mischungen gewonnen werden, und für Betone, Mörtel und Einpressmörtel, die in Gebäuden, Straßen und Ingenieurbauten eingesetzt werden.
Diese Europäische Norm gilt für leichte Gesteinskörnungen mineralischen Ursprungs mit Rohdichten von nicht mehr als 2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3) oder Schüttdichten von nicht mehr als 1 200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) und schließt ein:
a) natürliche Gesteinskörnungen;
b) aus natürlichen Rohstoffen und/oder aus industriellen Nebenprodukten hergestellte Gesteinskörnungen;
c) industrielle Nebenprodukte;
d) rezyklierte Gesteinskörnungen.
Sie enthält Festlegungen für die Bewertung der Konformität von Produkten nach dieser Europäischen Norm.
Die in dieser Norm festgelegten Anforderungen sind unter Umständen nicht auf jede Art von leichten Gesteinskörnungen anwendbar. Für besondere Anwendungen dürfen die Anforderungen und Toleranzen dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden.
ANMERKUNG Die Anforderungen dieser Europäischen Norm basieren auf Erfahrungen mit Gesteinskörnungsarten, die sich in der Anwendung bewährt haben. Die Verwendung von Gesteinskörnungen aus Bezugsquellen ohne eine derartige Bewährung, wie z. B. von rezyklierten oder in einem industriellen Prozess entstandenen Gesteinskörnungen, sollte sorgfältig geprüft werden. Derartige Gesteinskörnungen könnten trotz Übereinstimmung mit sämtlichen Anforderungen dieser Europäischen Norm Eigenschaften besitzen, die nicht im Mandat M 125 erfasst sind und die nicht für die Gesamtheit der Gesteinskörnungsarten mit einer bewährten Anwendung gelten; falls erforderlich, können für die Bewertung ihrer Eignung am jeweiligen Verwendungsort geltende Vorschriften herangezogen werden.
Soveltamisstandardi
     Verkkokauppa
CENin julkaisupäivämäärä 2002-05-08
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2002-11-11
Tekninen komitea CEN/TC 154
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 011 Kiviainekset CEN/TC 154
Toimialayhdyshenkilö Tuuli Kunnas
Tuoteryhmät 91.100.15
90.011.20
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=5692

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 13055-1 + AC