Kantavien tiettyyn kohteeseen suunniteltujen rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset

Koska rakennustuoteasetus ei käsittele hankekohtaisesti suunniteltujen kantavien rakennustuotteiden suoritustasoilmoituksia eikä EU:n komissiolta ole saatu asiaa koskevaa ohjeistusta, Suomessa on otettu käyttöön seuraavat valmistajalle vaihtoehtoiset toimintatavat:

1) Valmistaja ottaa käyttöön yksiosaisen hankekohtaisen DoPin, joka yleensä toimitetaan asiakkaalle sähköisesti tai paperilla.

 

tai

 

2) Valmistaja ottaa käyttöön kaksiosaisen DoPin. Tällöin valmistaja laatii kantavia rakennustuotteitaan koskevan yleisen DoPin (kattaa valmistajan tulevat toimitukset yleisesti), joka yleensä laitetaan valmistajan kotisivulle. Lisäksi valmistaja laatii yleistä DoPia täydentävän hankekohtaisen suoritustasoilmoituksen liitteen.  Tässä asiakirjassa valmistaja ilmoittaa, että hänellä on kyky tehdä/on tehnyt hankkeeseen toimittamansa kantavat rakennustuotteet asiakkaalta saatujen tuotantoasiakirjojen mukaisesti (menetelmä M3a) tai että kantavien rakennustuotteiden mitoitus on asianmukainen ja valmistajalla on kyky valmistaa/on valmistanut tuotteet suunnitelmien mukaisesti (menetelmä M3b).

Suoritustasoilmoituksen liite voidaan liittää urakkasopimukseen sen toimitussisällön mukaisena ja päivitetään lopuksi, mikäli toimitussisältö muuttuu.