Vuosi lisäaikaa UKCA-merkintään siirtymiseen Britanniassa

syys 8, 2021 | Ajankohtaista

Brexitin seurauksena Iso-Britanniassa siirrytään pakolliseen rakennustuotteiden UKCA-merkintään, joka korvaa tähän asti käytössä olleen CE-merkinnän. Siirtymisen oli tarkoitus toteutua jo 1.1.2022, mutta elokuussa tehdyllä päätöksellä siirtymäaikaa on pidennetty vuodella. CE-merkinnän käyttö Britanniassa loppuu uuden päätöksen myötä 1.1.2023.

Poikkeuksena muuhun Britanniaan Pohjois-Irlanti säilyy myös jatkossa edelleen osana EU:n yhteismarkkinoita. CE-merkintä on käytössä siis koko Britanniassa vuoden 2022 loppuun asti, minkä jälkeen Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa vaaditaan rakennustuotteelta kansallista UKCA-merkintää.

UKCA-merkintä on ainakin toistaiseksi sisällöltään identtinen CE-merkinnän kanssa, perustuen eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien brittiläisiin versioihin. Merkittävänä erona CE-merkintäjärjestelmään on kuitenkin, että tuotteen ominaisuuksien varmentamiseen tulee käyttää EU-maiden ilmoitettujen laitosten sijasta vastaavaa Brittiläistä UKCA-laitosta. Tällaisia laitoksia voi olla vain Britanniassa, joten EU-maiden ilmoitetut laitokset (EU Notified Body) eivät itsenäisesti voi ryhtyä toimimaan UKCA-laitoksina (UK Approved Body). Ainoa tapa jolla EU-maassa sijaitseva ilmoitettu laitos voi varmentaa myös UKCA-tuotteen on, että kyseinen ilmoitettu laitos on tehnyt sopimuksen jonkin Britanniassa akkreditoidun UKCA-laitoksen kanssa ja toimii sen alihankkijana.

Merkittäväksi käytännön ongelmaksi teollisuudelle voi tulevaisuudessa muodostua se, ettei akkreditoituja UKCA-laitoksia välttämättä ole kaikille rakennustuotteille joita Britannian markkinoilla käytetään. Tämän seurauksena voi olla, että joidenkin rakennustuoteryhmien tuotteet poistuvat kokonaan Britannian markkinoilta 2023.

Lisää tietoa asiasta:

https://www.gov.uk/guidance/construction-products-regulation-in-great-britain

https://www.construction-products.eu/services-jobs/brexit-faq

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.