Suomalainen tulkinta rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta on päivitetty

huhti 12, 2021 | Ajankohtaista

CE-merkintä on pakollinen rakenteellisille teräs- ja alumiinikokoonpanoille standardin EN 1090-1 perusteella, kun tuote on standardin soveltamisalan piirissä. Muita tuotteita ei ko. standardin perusteella voi CE-merkitä. Valmistajan vastuulla on varmistaa, kuuluuko teräs- tai alumiinikokoonpano, huomioiden sen suunniteltu käyttötarkoitus, harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalaan.

Yksiselitteistä, virallista ja koko Euroopan kattavaa tulkintaa mitkä rakenteelliset teräs- ja alumiinikokoonpanot kuuluvat tai eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1soveltamisalaan ei ole olemassa. Monissa maissa on julkaistu omia listoja, joilla on pyritty helpottamaan standardin soveltamisalan tulkintaa.

Suomen kansallinen tulkintapaperi SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta on laadittu parhaan tämän hetken tiedon mukaan. Tulkintapaperissa on huomioitu komission FAQ-palsta, kysymys 31 sekä CENin tekninen raportti CEN/TR 17052:2017.

Kansallisen tulkintapaperin revisioinnin on tehnyt SFS-EN 1090-sarjan standardisoinnista vastaava kansallinen standardisointikomitea K135 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus.

Revisioitu tulkinta, päivätty 12.4.2021, korvaa edellisen 11/2014 laaditun version.

Päivitetyn tulkinnan saat auki TÄSTÄ.

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.

Vuosi lisäaikaa UKCA-merkintään siirtymiseen Britanniassa

Brexitin seurauksena Iso-Britanniassa siirrytään pakolliseen rakennustuotteiden UKCA-merkintään, joka korvaa tähän asti käytössä olleen CE-merkinnän. Siirtymisen oli tarkoitus toteutua jo 1.1.2022, mutta elokuussa tehdyllä päätöksellä siirtymäaikaa on pidennetty...