Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmä Britannian markkinoilla 2021

helmi 5, 2021 | Ajankohtaista

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän osalta on Britannian markkinoilla siirrytty 1.1.2021 alkaen vuoden kestävään siirtymävaiheeseen. Asianmukaisesti CE-merkittyjä tuotteita voidaan edelleen saattaa markkinoille Britanniassa ilman esteitä 31.12.2021 asti.

CE-merkinnän rinnalle on kuitenkin luotu myös Britannian oma kansallinen UKCA-merkintä. Kyseinen kansallinen merkintäjärjestelmä on toistaiseksi sisällöltään identtinen CE-merkintäjärjestelmän kanssa, perustuen eurooppalaisiin harmonisoituihin tuotestandardeihin.

Tähänastiset Britanniassa sijaitsevat ilmoitetut laitokset (EU Notified Body) ovat brexitin seurauksena muuttuneet kansallisiksi laitoksiksi (UK Approved Body). Jos CE-merkittyjen rakennustuotteiden valmistaja on tähän asti käyttänyt tuoteominaisuuksien varmentamisessa kolmantena osapuolena brittiläistä ilmoitettua laitosta, hänen on säilyttääkseen CE-merkinnän käyttöoikeuden vaihdettava jonkin EU:n jäsenmaan ilmoitetun laitoksen asiakkaaksi. Jos valmistaja haluaa edelleen jatkaa brittiläisen varmennuslaitoksen asiakkaana, hänen on siirryttävä käyttämään UKCA-merkintää tuotteissaan.

Poikkeuksena muulle Britannialle (Englanti, Wales ja Skotlanti) Pohjois-Irlannin rakennustuotemarkkinat pysyvät edelleen osana EU:n markkinajärjestelmää. Pohjois-Irlannissa sovelletaan siis edelleen CE-merkintää aivan kuten tähänkin asti, eikä UKCA-merkintä ole siellä käytössä.

Se, voidaanko CE-merkittyjä rakennustuotteita edelleen saattaa vapaasti markkinoille Britanniassa 1.1.2022 alkaen, ratkeaa kuluvan vuoden aikana. Jos sopimusta, joka mahdollistaisi CE-merkinnän käytön edelleen ei synny, Britannian markkinoilla siirrytään vuoden 2022 alusta pakolliseen UKCA-merkintään.

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.