Komissio on julkaissut siirtymäaikoja ja harmonisoitujen standardien rajoituksia 28.10.2016

marras 3, 2016 | Ajankohtaista

Komissio on julkaissut uusia siirtymäaikoja sekä rajoituksia harmonisoiduille standardeille:

SFS-EN 13165:2013 + A2:2016
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PU). Tuotestandardi
siirtymäaika 14.10.2016-14.10.2017

SFS-EN 13166:2013 + A2:2016
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet (PF). Tuotestandardi
siirtymäaika 14.10.2016-14.10.2017

SFS-EN 13241:2003 + A2:2016
Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet.
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2017

SFS-EN 13383-1:2002 + AC:2004
Suojakivet. Osa 1: Tuotevaatimukset
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
Kohdassa 5.2 asetettu kynnysarvo tiheydelle ei ole osa harmonisoitua tuotestandardia komission päätöksen COM Decision 2016/1610 OJ mukaisesti.

SFS-EN 14351-1:2006 + A2:2016
Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2017
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
EN 14351-1:2006+A2:2016 soveltamisalassa luvussa 1 oleva lause koskien ’ability to release’ ei ole osa harmonisoitua tuotestandardia.

SFS-EN 16034:2014
Käyntiovet, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2019
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
Standardia EN 16034:2014 tulee käyttää vain yhdessä joko standardin EN 13241:2003 + A2:2016 tai standardin EN 14351-1:2006 + A2:2016 kanssa.

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.

Vuosi lisäaikaa UKCA-merkintään siirtymiseen Britanniassa

Brexitin seurauksena Iso-Britanniassa siirrytään pakolliseen rakennustuotteiden UKCA-merkintään, joka korvaa tähän asti käytössä olleen CE-merkinnän. Siirtymisen oli tarkoitus toteutua jo 1.1.2022, mutta elokuussa tehdyllä päätöksellä siirtymäaikaa on pidennetty...