Komissio on julkaissut siirtymäaikoja ja harmonisoitujen standardien rajoituksia 28.10.2016

marras 3, 2016 | Ajankohtaista

Komissio on julkaissut uusia siirtymäaikoja sekä rajoituksia harmonisoiduille standardeille:

SFS-EN 13165:2013 + A2:2016
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PU). Tuotestandardi
siirtymäaika 14.10.2016-14.10.2017

SFS-EN 13166:2013 + A2:2016
Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset fenolivaahtotuotteet (PF). Tuotestandardi
siirtymäaika 14.10.2016-14.10.2017

SFS-EN 13241:2003 + A2:2016
Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet.
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2017

SFS-EN 13383-1:2002 + AC:2004
Suojakivet. Osa 1: Tuotevaatimukset
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
Kohdassa 5.2 asetettu kynnysarvo tiheydelle ei ole osa harmonisoitua tuotestandardia komission päätöksen COM Decision 2016/1610 OJ mukaisesti.

SFS-EN 14351-1:2006 + A2:2016
Ikkunat ja ovet. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2017
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
EN 14351-1:2006+A2:2016 soveltamisalassa luvussa 1 oleva lause koskien ’ability to release’ ei ole osa harmonisoitua tuotestandardia.

SFS-EN 16034:2014
Käyntiovet, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet. Palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet
siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2019
Viittaukselle asetetut rajoitukset:
Standardia EN 16034:2014 tulee käyttää vain yhdessä joko standardin EN 13241:2003 + A2:2016 tai standardin EN 14351-1:2006 + A2:2016 kanssa.

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...