Komissio on julkaissut kahdeksan standardin siirtymäajat

huhti 8, 2016 | Ajankohtaista

EN 54-12:2015
Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet
EN 494:2012+A1:2015
Kuitusementtiaaltolevyt ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät
EN 771-6:2011+A1:2015
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet
EN 1469:2015
Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat. Vaatimukset
EN 12101-3:2015
Savunhallintajärjestelmä. Osa 3: Savunpoistopuhaltimet
EN 13964:2014
Alakatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät
EN 14216:2015
Sementti. Erikoisalhaislämpösementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus
EN 14399-1:2015
Korkealujuuksiset esijännitetyt rakenteelliset ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset
Kaikkien standardien siirtymäaika on 8.4.2016-8.4.2017. Standardien tiedot on päivitetty hEN Helpdeskiin.

Ajankohtaista – uusimmat

hEN Helpdesk -sivusto uudistui

hEN Helpdesk -sivusto on siirretty uudelle alustalle ja sen myötä sivuston ilme on uudistunut. Hakea voit niin rakennustuotteiden harmonisoitujen tuotestandardien tiedoista (otsikot, soveltamisalat ym.) kuin sivuston kaikista sisällöistä. Soveltamisala on saatavilla...

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.

Vuosi lisäaikaa UKCA-merkintään siirtymiseen Britanniassa

Brexitin seurauksena Iso-Britanniassa siirrytään pakolliseen rakennustuotteiden UKCA-merkintään, joka korvaa tähän asti käytössä olleen CE-merkinnän. Siirtymisen oli tarkoitus toteutua jo 1.1.2022, mutta elokuussa tehdyllä päätöksellä siirtymäaikaa on pidennetty...