henHelpdesk logo

Suomalainen tulkinta rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta on päivitetty

12.04.2021

CE-merkintä on pakollinen rakenteellisille teräs- ja alumiinikokoonpanoille standardin EN 1090-1 perusteella, kun tuote on standardin soveltamisalan piirissä. Muita tuotteita ei ko. standardin perusteella voi CE-merkitä. Valmistajan vastuulla on varmistaa, kuuluuko teräs- tai alumiinikokoonpano, huomioiden sen suunniteltu käyttötarkoitus, harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalaan.

Yksiselitteistä, virallista ja koko Euroopan kattavaa tulkintaa mitkä rakenteelliset teräs- ja alumiinikokoonpanot kuuluvat tai eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1soveltamisalaan ei ole olemassa. Monissa maissa on julkaistu omia listoja, joilla on pyritty helpottamaan standardin soveltamisalan tulkintaa.

Suomen kansallinen tulkintapaperi SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta on laadittu parhaan tämän hetken tiedon mukaan. Tulkintapaperissa on huomioitu komission FAQ-palsta, kysymys 31 sekä CENin tekninen raportti CEN/TR 17052:2017.

Kansallisen tulkintapaperin revisioinnin on tehnyt SFS-EN 1090-sarjan standardisoinnista vastaava kansallinen standardisointikomitea K135 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus.

Revisioitu tulkinta, päivätty 12.4.2021, korvaa edellisen 11/2014 laaditun version.

Päivitetyn tulkinnan saat auki TÄSTÄ.

Kumppanit

Väylä -logo Ympäristöministeriö -logo METSTA -logo Rakennusteollisuus -logo YTL -logo Finnish Standards Association -logo Kemesta -logo Muoviteollisuus ry -logo