Kansalliset rakennustuoteyhteyspisteet

Kaikissa jäsenmaissa toimii rakennustuoteyhteyspiste, josta saa tietoa kansallisesta rakentamista koskevasta lainsäädännöstä. Tieto auttaa arvioimaan, mitä suoritustasoja rakennustuotteesta kannattaa ilmoittaa.

Rakennustuoteyhteyspisteiden antama neuvonta on maksutonta ja niiden tulee vastata yhteydenottoihin 15 työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön.

Suomessa rakennustuoteyhteyspisteenä toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

 

Suomen rakennustuoteyhteyspiste

Muiden jäsenvaltioiden rakennustuoteyhteyspisteiden yhteystiedot

Ympäristöministeriön kirjeet komissiolle mm. harmonisoitujen tuotestandardien puutteista

Tältä sivulta voi ladata ympäristöministeriön kirjeet komissiolle koskien mm. rakennusalan CE-merkintään johtavia harmonisoituja tuotestandardeja (hEN) ja niiden vakavia puutteita. Rakennusalan toimijoita pyydetään huomioimaan nämä kirjeet omassa toiminnassaan, jotta rakentamisen turvallisuus ja terveellisyys ei vaarantuisi näiden standardeissa olevien puutteiden takia. Kansallisissa soveltamisstandardeissa on esitetty ratkaisu, miten Suomessa toimitaan ennen kuin standardi on saatu kuntoon.

Kirjeet:

2006-09-22-Request-for-extension-of-coexistence-period-EN-14080.pdf

2008-05-09-Comments-on-EN-13162-Thermal-insulation-products-for-buildings.pdf

2008-06-12-EN12602FINreservations.pdf

2009-03-23-EN12566-3fincomments2.pdf

2011-03-07-hENfinqueries-EN-845-3.pdf

2011-05-25-PG-268–FI-remarks-on-solid-fuel-appliances-and-chimneys.pdf

2011-06-22-Comments-to-ETAG-007.pdf

2011-11-10-PG-281-2-Problems-in-prEN-10080-and-PG-269.pdf

2011-11-21-EN1916_deficiencies-mjv-final.pdf

2011-12-13-Flue-gas-measurements-of-roomheaters-sauna-stoves-and-slow-heat-release-appliances.pdf

2012-09-10-PG-283-FI-queries-on-precast-concrete-hENs.pdf

2012-10-01-Finnish-proposal-to-amend-M-120.pdf

2012-10-11-Finnish-problems-related-to-EN-14509.pdf

2013-04-24-Scopes-and-gaps-in-harmonised-product-standards.pdf

2013-05-13-Finnish-comments-K-class-for-wood-based-panels.pdf

2013-12-05 Finnish comments on the scope of EN 1090-1.pdf

2014-03-03 Finnish comments on BWR 7.pdf

2014-03-06 Finnish comments on ecodesign fireplaces March 2014.pdf

2014-06-10 Finnish comments EN 125566-3 +A2. docx.pdf

2015-05-26 Finnish comments on Fire assessment of facades (AG 003/4/2)

2015-05-29 Unclear scope of the harmonised product standard EN 14023_2010 ’Bitumen and bituminous binders. Framework for polymer modified binder’

2015-06-05 Finnish comments on EN 14471_2013+A1 Chimneys – System chimneys with plastic flue liners – Requirements and test methods

2015-06-17 Finnish proposal to add T-classes of chimneys into resistance to fire classification (AG 003/4/3)

2015-10-14 Finnish comments on CPR 09/5/1 ’(Draft) Guideline for the use of the EAD format’

2015-10-14 Finnish comments on the CPR 09/6/1 ’Fire assessment of facades’

2015-10-14 Finnish comments on the withdrawal of Mandate M/136 ’Mandate for construction products in contact with drinking water’

2015-12-03 Finnish comments on documents discussed in SCC Subgroup meeting on 12.11.2015

2015-12-31 Finnish comments on CEN/TC’s answers to mandates received from CEN Technical Committees in the framework of the 13th consultation

Rakennustuoteasetusta täydentävät delegoidut säädökset

Euroopan komissiolla on oikeus täsmentää rakennustuoteasetuksen sisältöä muilta kuin keskeisiltä osin ns. delegoiduilla säädöksillä. Näissä voidaan esimerkiksi määritellä tarkemmin alkuperäisen asetuksen teknisiä yksityiskohtia tai liitteitä.

Komissio on saattanut voimaan rakennustuoteasetusta täsmentävät delegoidut säädökset koskien suoritustasoilmoitusten julkaisemista verkossa, suoritustasoilmoitusmallia ja ilmoitettujen laitosten tehtäviä. Nämä löytyvät oheisista linkeistä.

Delegoitu säädös, jossa määritetään vaatimukset verkkosivuille, jolla suoritustasoilmoitus esitetään (voimassa)

– englanninkielinen säädös

– suomenkielinen säädös

– komission FAQ-palsta koskien säädöstä

 

Delegoitu säädös koskien suoritustasoilmoitusmallia (voimassa)

– englanninkielinen säädös

– suomenkielinen säädöshttps://www.henhelpdesk.fi/media/delegoidut-saadokset/delegatedactannexiiien.pdf

– komission FAQ-palsta koskien säädöstä

 

Delegoitu säädös koskien ilmoitettujen laitosten tehtäviä (voimassa)

– englanninkielinen säädös

– suomenkielinen säädös

– komission FAQ-palsta koskien säädöstä