henHelpdesk logo

Varmentaminen

Tuotevalvonta


CE-merkityn tuotteen valvonta muodostuu suoritustason pysyvyyden arvioinnista ja varmentamisesta, sekä markkinavalvonnasta. Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen tapahtuu valmistajan ja maahantuojan, sekä useimpien tuotteiden osalta ilmoitetun laitoksen toimesta. Markkinavalvonta tapahtuu markkinavalvontaviranomaisen (Suomessa TUKES) toimesta. Lisäksi kilpailijat ja kuluttajat voivat ilmoittaa vaatimustenvastaisista tuotteista markkinavalvontaviranomaiselle, joka kohdistaa toimenpidevaatimukset (tuotteen korjaus, kielto, rajoitus, poisto, palautus) valmistajalle, maahantuojalle tai jakelijalle.


Ilmoitettu laitos


Ilmoitettu laitos on jäsenmaan komissiolle ilmoittama laitos (tuotesertifiointilaitos, laadunvalvonnan sertifiointilaitos tai testauslaboratorio), jolle on annettu lupa suorittaa kolmansien osapuolten tehtäviä suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmentamisprosessissa.

Komission lista eurooppalaista ilmoitetuista laitoksista ja niiden kattamista tuotteista löytyy Nandosta.

Tekninen arviointilaitos

Tekninen arviointilaitos (TAB) on jäsenmaan nimeämä laitos, joka myöntää eurooppalaisten arviointiasiakirjojen (EAD) pohjalta eurooppalaisia teknisiä arviointeja (ETA). Notifiointi teknisten arviointilaitosten osalta tehdään Komission ohjeiden mukaan. Ympäristöministeriön notifioima suomalainen tekninen arviointilaitos on Eurofins Expert Services Oy.


Suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen on esitetty allaolevassa taulukossa:

Ilmoitetun laitoksen varmennus(AVCP-menettelyt)
Kontrollikeinot 1+ 1 2+ 3 4
Tehtaan sisäinen dokumentoitu laadunvalvonta V V V V V
Tehtaalla testausohjelman mukainen lisätestaus V V V    
Tuotetyypin määritys tyyppitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen jne. perusteella TS TS V L V
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus TS TS LS    
Tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointia ja hyväksyntä TS TS LS    
Pistokoetestaus ennen tuotteen saattamista markkinoille TS        

V = valmistaja, L = testauslaboratorio, LS = laadunvalvonnan sertifiointilaitos, TS = tuotesertifiointilaitos