henHelpdesk logo

Yhteenveto ovien, ikkunoiden ja luukkujen tuotehyväksyntämenettelyistä 1.11.2019

10.12.2019

Palo-ovien harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 16034 CE-merkinnän siirtymäaika päättyi 1.11.2019. Kyseisen ajankohdan jälkeen markkinoille saatettavien, standardin soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden, jotka kuuluvat myös joko sisäänkäyntiovien ja ikkunoiden harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016 tai teollisuusovien harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 13241:2003+A2:2016 soveltamisalan piiriin, tulee olla CE-merkittyjä marraskuun 2019 alusta lähtien. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on selvennetty taulukossa ’Yhteenveto ovien, ikkunoiden ja luukkujen tuotehyväksyntämenettelyistä 1.11.2019’. Taulukko on yleispiirteinen, ei kaiken kattava.