henHelpdesk logo

Komissio on julkaissut kahdeksan standardin siirtymäajat

08.04.2016

EN 54-12:2015
Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet
EN 494:2012+A1:2015
Kuitusementtiaaltolevyt ja kiinnitysosat. Tuotestandardi ja testimenetelmät
EN 771-6:2011+A1:2015
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet
EN 1469:2015
Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat. Vaatimukset
EN 12101-3:2015
Savunhallintajärjestelmä. Osa 3: Savunpoistopuhaltimet
EN 13964:2014
Alakatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät
EN 14216:2015
Sementti. Erikoisalhaislämpösementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus
EN 14399-1:2015
Korkealujuuksiset esijännitetyt rakenteelliset ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset
Kaikkien standardien siirtymäaika on 8.4.2016-8.4.2017. Standardien tiedot on päivitetty hEN Helpdeskiin.