henHelpdesk logo

Miten CE-merkinnällä osoitetaan tuotteen kelpoisuuus rakennuskohteeseen?

 

Rakennuskohteissa käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ominaisuudet on määritettävä rakenteen luotettavan toiminnan varmistamiseksi rakenteen koko suunnitellun käyttöiän aikana. Rakentamiseen käytettävien rakennusmateriaalien ja -tuotteiden sekä työmenetelmien tulee olla Suomen geologisiin ja ilmasto-olosuhteisiin sopivia.

 

Tuote on rakentamismääräysten mukainen, kun siinä on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen vaatimukset. Viranomaisten on hyväksyttävä CE-merkinnällä varustetun tuotteen käyttäminen rakentamiseen, jos tuote soveltuu suunniteltuun tarkoitukseensa ja rakentamiselle asetettu vaatimustaso täyttyy.

 

Suurin osa rakennustuotteista – kuten esimerkiksi tiilet, puulevyt, laastit ja tasoitteet – saatetaan markkinoille tarvitsematta tietää niiden lopullista käyttökohdetta. Tällöin asianmukaisesti suoritustasoilmoituksessa esitetyt tiedot riittävät osoittamaan tuotteen sopivuuden käyttökohteeseen. Käyttäjän tehtäväksi jää valita käyttökohteeseen soveltuva tuote.

 

Kun kyseessä on kohdekohtaisesti yksilöllinen tuote (esimerkiksi kohdekohtaisesti suunnitellut elementit tai tuotejärjestelmät), ei tuotteen soveltuvuutta kohteeseen välttämättä voida selvittää pelkän CE-merkinnän ja suoritustasoilmoituksen perusteella. Tällöin rakentajan tai rakennuskohteen suunnittelijan on varmistettava, että hänellä on käytettävissään valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat, jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi. On syytä varautua esittämään rakennusvalvonnalle myös tuotetta koskeva ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus, suunnitelmat sekä mitoituslaskelmat sisältäen tiedot myös suunnitteluperusteista ja käytetyistä lähtöarvoista. Näin toimien rakentaja voi varmistaa sekä vastuidensa mukaisesti tuotteen kohdekohtaisen asianmukaisuuden, että oman etunsa mukaisen viranomaisvalvonnan sujuvuuden kohteessa.