henHelpdesk logo

Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille

Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi sopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisin. Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen toimiva menettely. Sen sijaan monien rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTT/Lämmöneristysteollisuuden, RTS:n, SKOLin ja ATL:n Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 3 on päivitetty ja laadittu seuraavat malliasiakirjat (linkit alla):

  1. Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelysuositukset 18.8.2020
  2. Liite 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja suositustasot 18.8.2020 
  3. Liite 2: Rakennetyyppimallit 19.8.2020 (pdf) (dwg, muokattavissa, avaa Chromella) 

Huom: Rakennetyyppien pdf-version alkutekstit kannattaa ehdottomasti lukea läpi ennen Autocad-rakennetyyppiversioiden muokkaamisen aloittamista.

 

Hankkeen neljännessä vaiheessa on tarkoitus jatkaa suositustasojen määrittelyä uusille tuoteryhmille ja laajaentaa rakennetyyppimalleja eri materiaaleille.

Palautetta asiakirjoista voi lähettää Rakennusteollisuuteen Jani Kemppaiselle (etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi).