henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 598:2007+A1:2009

Standardin otsikko (fi)
Pallografiittivalurautaiset putket, putkenosat, varusteet ja yhteet viemäröintikäyttöön. Vaatimukset ja testausmenetelmät
Standardin otsikko (en)
Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage applications. Requirements and test methods
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
maan alle tai sen päälle asennetut paineettomina tai positiivisella tai negatiivisella paineella toimivat, joko erillisinä tai yhdistettyinä järjestelminä toimivat pintavesien, kotitalouksien jätevesien ja tietyn tyyppisten teollisuuden päästöjen viemärit
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
24.6.2009
SFS:n vahvistuspäivämäärä
17.8.2009
Tekninen komitea
CEN/TC 203
Toimialayhteisö
METSTA
Toimialayhdyshenkilö
Mika Vartiainen
ICS-koodi
23.040.10,23.040.40,90.062
AVCP/AoC-luokka 4
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 598:2007+A1:2009, 1.4.2010-1.4.2011
Kommentit
Hakusanat
pallografiittivalurauta, putki, putkenosa, varuste, yhde, viemäröinti