henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 12094-7:2000+A1:2005

Standardin otsikko (fi)
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. CO2-laitteistojen komponentit. Osa 7: Vaatimukset ja testimenetelmät suuttimille
Standardin otsikko (en)
Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
13.12.2000
SFS:n vahvistuspäivämäärä
21.5.2001
Tekninen komitea
CEN/TC 191
Toimialayhteisö
SFS
Toimialayhdyshenkilö
Kati Heiskanen
ICS-koodi
13.220.20,13.220.10,90.051.20
AVCP/AoC-luokka 1
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, edellinen
EN 12094-7:2000, 01.10.2001-01.04.2004
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 12094-7:2000+A1:2005, 01.11.2005-01.11.2006
Kommentit
Hakusanat
palonsammutusjärjestelmä, kaasusammutuslaitteisto, palontorjunta, suutin