henHelpdesk logo

Standardin tiedot


SFS-EN 12094-6:2006

Standardin otsikko (fi)
Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 6: Vaatimukset ja testimenetelmät sähköstä riippumattomille laukaisunestolaitteille
Standardin otsikko (en)
Fixed firefighting systems. Components for gas extinguishing systems. Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices
Standardin soveltamisala
Tuotteen käyttökohteet
palonsammutusjärjestelmät, kaasusammutuslaitteistot
Kieli
en
CENin julkaisupäivämäärä
26.4.2006
SFS:n vahvistuspäivämäärä
11.9.2006
Tekninen komitea
CEN/TC 191
Toimialayhteisö
SFS
Toimialayhdyshenkilö
Kati Heiskanen
ICS-koodi
13.220.20,90.051.20
AVCP/AoC-luokka 1
kaikki tuotteen käyttökohteet
CE-siirtymäaika, viimeisin
EN 12094-6:2006, 01.02.2007-01.05.2009
Kommentit
Hakusanat
palonsammutusjärjestelmä, kaasusammutuslaitteisto, palontorjunta, laukaisunestolaite